Dieviškai lietuviškas vakaras Portlande

Pirmadienio popietė paprastai nepasižymi lietuviškų renginių gausa Portlando bendruomenėje. Tačiau šį ypatingąjį Velykinio laikotarpio pirmadienio vakarą vietos lietuviai prisimins dar ilgai…

5

Portlando lietuviai su JE E. Bartuliu, klebonu T. Karanausku ir Tėvu I. Kisieliumi-Kissel

Balandžio 18-ąją mūsų nedidelį užkampį aplankė Jo Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis. JE kartu su Los Anželo Šv. Kazimiero parapijos, kuriai priklauso ir Portlando lietuviai, klebonu Tomu Karanausku bei Portlando Groto religinės bendruomenės lietuvių kilmės kunigu Ignacijumi Kisieliumi-Kissel aukojo Šv. Mišias lietuvių kalba Mergelės Marijos koplyčioje. Ir kas čia tokio ypatingo, paklausite? Didesnėms Amerikos lietuvių bendruomenėms tautinės pamaldos yra įprastas dalykas; lietuvių įkurtos parapijos tebėra gyvybingos daugumoje JAV didmiesčių. Mūsų valstijoje tokia prabanga, deja, pasigirti negalime. Šiaurės Vakaruose Dievo žodį gimtąja kalba atgaivino Tėvas T. Karanauskas, kuris priglaudė Oregono ir Pietvakarių Vašingtono lietuvius po savo Los Anželo šv. Kazimiero parapijos sparnu ir jau keletą metų periodiškai aplanko Portlandą. Šių metų balandžio mėn. į „Rožių miestą“ Tėvas Karanauskas atvyko ne vienas – kartu atsivežė ir svečią iš Lietuvos, Šiaulių vyskupą JE Eugenijų Bartulį. Kaune gimęs vyskupas Bartulis yra didelis gamtos, kalnų mylėtojas, todėl ši kelionė į Portlandą ir vėliau į Denverį atvėrė jam neregėtų gamtovaizdžių, kuriuos Jo Ekscelencija kuo kruopščiausiai įamžino nuotraukomis bei filmuotais kadrais. Kaip tikram savo gimtojo miesto patriotui, Jo Ekscelencijai buvo įdomu stabtelėti ir prie garsiojo „Rožių Kvartalo“ – Portlando NBA komandos „Trail Blazers“ arenos, pastaruoju metu pervadintos „MODA Centro“ vardu; juk čia net 7 sezonus žaidė legendinis kaunietis Arvydas Sabonis, kurį Laikinojoje sostinėje dar 1990-ais metais dabartinis Šiaulių vyskupijos vadovas sutuokė su Ingrida Mikelionyte.

3

Jo Ekscelencija ragino susirinkusius pajusti ir prisiminti Dievo meilę žmonėms

Portlando Groto (angl. The Grotto) Sopulingosios Motinos katalikų religinė bendruomenė buvo įkurta prieš 92 metus. 1963-iųjų birželį čia buvo dedikuotas Kalifornijoje gyvenusio architekto Jono Muloko lietuviškas koplytstulpis. Grotą su lietuviais riša ir tai, jog daugelį metų čia tarnavo mūsų tautos kunigai. Amerikos lietuvių šeimoje Čikagoje gimęs ir augęs Tėvas Ignacijus Kisielius-Kissel minėtoje garsiojoje Portlando religinėje bendruomenėje balandžio 17-ąją atšventė garbingą 50-ties kunigystės metų jubiliejų. Sausakimšoje Mergelės Marijos koplyčioje sakęs pamokslą tikinčiųjų miniai Tėvas Kissel pabrėžė tai, jog be Dievo pasekėjų – tikinčiųjų, Jo avelių – nebūtų buvę ir kunigo Ignacijaus-ganytojo penkiasdešimtmečio.

4

Lietuviškų pamaldų metu giedojo Amerikos lietuvaitė, sopranas Vakarė Rūta Petroliūnaitė

 

2

JE E. Bartulis kartu su Los Andželo šv. Kazimiero parapijos klebonu T. Karanausku bei Portlando Groto koplyčios lietuvių kilmės kunigu I. Kisieliumi-Kissel aukojo Šv. Mišias lietuvių kalba Mergelės Marijos koplyčioje

Tėvo Kissel mintis tarsi pratęsė vyskupas Bartulis tą ypatingąjį pirmadienio vakarą – Jo Ekscelencija ragino susirinkusius pajusti Dievo meilę žmonėms. O gimtąja kalba tartas šventas žodis didingoje Groto koplyčioje mums, lietuviams, gyvenantiems per 8 tūkst. km nuo Lietuvos, kartu tapo ir pavasarį menančiu tautiškumo vyturiu. Kuomet šiam vyturiui pritarė dar ir lietuviška lakštingala, duetas tapo tiesiog dievišku… Šv. Mišių metu susirinkusiems giedojo Amerikos lietuvaitė, sopranas Vakarė Rūta Petroliūnaitė. Vakaro kulminacija tapo ilgamečio Portlando „ąžuolo“ Algio Garolio užtraukta Tautiška giesmė.

6

JE E.Bartulis su ilgamečiu Portlando „ąžuolu“ A. Garoliu, kuris visų netikėtumui pasibaigus Šv. Mišioms užtraukė Tautišką giesmę

Tiek kunigai, tiek susirinkusieji nejučia kėlėme akis į dangų ir tramdėme plūstančias ašaras, mintimis persikeldami į Lietuvą ir dvasioje pajusdami Tėvynės ilgesio skonį. Nuoširdžiai dėkojame Jo Ekscelencijai už apsilankymą nedidelėje Portlando bendruomenėje. Ačiū Tėvui Tomui ir Laurynui Misevičiui už šio nepaprasto susitikimo organizavimą, nuoširdus dėkui visiems susirinkusiems bei prisidėjusiems. Išgyvenusi beveik 16 metų už Atlanto, turiu pripažinti, jog šis vakaras Mergelės Marijos koplyčioje tapo viena jausmingiausių ir lietuviškiausių akimirkų. Juk esame ne tik Dievo, bet ir Lietuvos avelės.

 

1

Portlando Groto (angl. The Grotto) Sopulingosios Motinos katalikų religinė bendruomenė buvo įkurta prieš 92 metus

Ingrida Misevičienė (Portland-OR)

Dariaus Kuzmicko nuotraukos

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą