Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams, prenumeratoriams ir reklamdaviams!

Be jūsų nebūtų mūsų!

Svetainės pasauliolietuvis.lt ir žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vykdomus projektus „Lietuvybė pasaulyje“ ir „Lietuvybė pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas, mokslas ir menas, ryšiai su gimtuoju kraštu“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Žurnalo leidybą iš dalies remia Lietuvių fondas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Svetainė atnaujinta ir palaikoma remiant Lietuvių fondui.

Lietuvių fondas
srtGL ir URM logotipas