Šv. Kazimiero šventė – maldos už pasaulio lietuvius diena

Kovo 5 dieną Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero šventę ir meldėsi už pasaulio lietuvius.

Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas (nuotraukoje iš kairės). Prieš ketverius metus prelato iniciatyva, palaikius Lietuvos vyskupams, per šv. Kazimiero šventę buvo pradėta minėti maldos už pasaulio lietuvius diena. Šv. Mišios buvo transliuojamos per lietuvišką Marijos radiją.

 

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia parapijos šventę savo globėjo dieną jau tradiciškai švenčia iškilmingomis šv. Mišiomis ir bendruomeniniu renginiu po šv. Mišių, padėkojant, parodant dėmesį parpijos grupelėms ir visiems savanoriams. Šiais metais organizuojant Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos šventę savanorių buvo pasiūlyta prisiminti ne tik šv. Kazimierą, bet ir kitus su Lietuva susijusius šventuosius ar palaimintuosius. Šventės akcentu pasirinkome Kristaus, mūsų Viešpatie, karūną. Karūnos vainiką sudarė šventųjų puokštė – šešios karūnos dalys ir juostos nurodė šešis Lietuvos ir susijusius su Lietuva šventuosius ar palaimintuosius: šv. Kazimierą, šv. Juozapatą, šv. Rapolą Kalinauską, pal. Jurgį Matulaitį, šv. Faustiną ir garbingąjį Teofilių Matulionį. Šventieji ir palaimintieji yra mums sektini gyvenimo pavyzdžiai ir užtarėjai pas Dievą. Tikėjimo išpažinime kiekvieną sekmadienį sakome: „Tikiu šventųjų bendravimą…“

Šv. Mišias aukojęs prelatas Edmundas Putrimas kalbėjo: „Kviesdamas jus melstis vieniems už kitus, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Jis, keliaudamas per išeivijos lietuvius, ragino savo tautiečius neapleisti bažnyčios, artintis prie sakramentų, tam ruošti vaikus, išlaikyti savo tautybę ir rūpintis tautos reikalais. Mus, lietuvius, visais laikais prasmingai jungia istorinė atmintis. Liepos 17-ąją paminėsime lakūnų Dariaus ir Girėno atminimo diena. Prieš 84 metus jie pradėjo savo istorinį atlantinį skrydį iš Čikagos per Niujorką, skrido virš Jungtinės Karalystės Lietuvos link. Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs tą dieną Pasaulio lietuvių vienybės diena, kviečiančia susivienyti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mūsų iškilių lakūnų lietuviškas ryžtas, kūrybingas darbas ir darbščios pastangos visiems laikams tapo lietuvių pasaulyje jungtis su tėvyne Lietuva. Dabar mums vėl ypač reikalingi jungiantys sumanymai ir bendros pastangos, kad visose lietuvių ir lietuvių kilmės kartose gilintume savo krikščioniškos ir tautinės tapatybės patirtį, stiprintume laisvos Lietuvos valstybės gyvenimą bei pilietiškumą ir pareigą pajusti savo bendruomeniškumą.“

Po šventųjų Mišių gretimoje Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje rinkomės šventei. Tradiciškai žemaičiai, aukštaičiai, sūduviai ir dzūkai rungtyniavo, kas skaniau, gražiau ir gausiau paruoš vaišių stalus. Parapijos grupelės tęsė Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų temą. Visos parapijoje esančios grupės, susiskirsčiusios į šešias komandas, kūrybingai ir su humoru pristatė po vieną iš šešių šv. Mišiose akcentuotų šventųjų.

Bažnyčios tvarkdarių ir Svetainės komanda įtikino, kad šv. Kazimieras mylėjo trispalvę ir nešiojo džinsus. Maldos grupė, piligrimai ir choristai užtraukė savo sukurtą giesmę apie šv. Juozapatą Už vieningus Viešpaties namus. Parapijos šeimos (Santuokos, Tėvystės, Sužadėtinių kursų vadovai ir dalyviai) pristatė šv. Rapolo Kalinausko kelią, pavaizduodami jo gyvenimo istoriją nuo katorgos iki vienuolystės. Administracijos ir finansų komiteto komanda, pristatydama palaimintąjį Jurgį Matulaitį, tapo kompiuterinio žaidimo Karas ir taika žaidėjais, kovojančiais su legendiniu kariu, kurio nenugali netgi stipriausi kariai. Jo ginklas – skydas, ant kurio auksinėmis raidėmis išraižyti žodžiai: Blogį nugalėk gerumu (Romiečiams 12, 21). Alfa kurso ir šlovintojų komanda pakeitė savo amplua ir tapo aktoriais, parodydami šv. Faustinos nurodymus dailininkui Eugenijui Kazimierovskiui. Katechetai ir Žodžio liturgijos su vaikais vadovai vaizdiniais pristatė garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo pavyzdį, ragindami ir mus būti uoliems, sąžiningiems, atsakingiems, nuolankiems ir drąsiems.

Po pasirodymų visus į liaudiškų dainų iš šokių sūkurį įsuko lietuvių bendruomenės folkloro ansamblis „Saduto“.

 

Meldėmės, šventėme, džiaugėmės bendruomeniškumu, suvokdami, kad ir mes visi, ir Lietuvoje gyvenantys, ir visame pasaulyje išsibarstę esame vienos tautos, galinčios užauginti šventuosius, vaikai. Mus jungia ta pati kalba, tas pats tikėjimo paveldas.

Dėkojame prelatui Edmundui Putrimui už aplankymą ir bendrą maldą.

Kun. Petras Tverijonas
Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia

 

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai