Portlando Lietuvių Bendruomenė kviečia dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo šventėje

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

2017 kovo 4 d. šeštadienį / Pradžia: 17:00 val.

Adresas:
Latvių Namai
5500 SW Dosch Rd
Portland, OR 97239

Nuoširdžiai visus kviečiame dalyvauti Lietuvos gimtadienyje – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo šventėje.

Šventės programoje

  • Sveikinimo žodį tars Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
  • Sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys
  • Sietlo lietuvių bendruomenės choras “Vakarai” (vadovė Asta Vaičekonienė)
  • Tarptautinių konkursų laureatė, Lietuvos Nacionalinės filharmonijos solistė JUDITA LEITAITĖ

Suneštinės vaišės

Prašome, atsineškite pagrindinį patiekalą ir desertą. Kava, arbata ir nealkoholiniai gėrimai bus pateikti. Jei pageidaujate, atsineškite savo vyną, alų ar/ir pan.

Aukos bendruomenei

Mūsų bendruomenės gyvybingumas paremtas Jūsų aktyviu dalyvavimu bei dosniomis aukomis!

Šventės metu rinksime JAV Lietuvių bendruomenės metinį solidarumo mokestį bei aukas Portlando ir JAV bendruomenėms. Šie įnašai padeda išlaikyti Portlando apylinkės, kuri apima Oregono ir Pietvakarių Vašingtono lietuvius, veiklą ir taipogi prisideda prie JAV Lietuvių bendruomenės skatinimo. Surinktos lėšos suteikia galimybę organizuoti renginius, nuomotis patalpas bei padengti išlaidas susijusias su bendruomenės veikla. Tad esame labai dėkingi už Jūsų dosnumą!

Jei šventėje nedalyvausite, savo įnašus galite siųsti paštu. Prašome užpildyti formą ir išsiųsti mūsų bendruomenės iždininkui, Vilmantui Babarskui, adresu 3744 NW 19th Circle, Camas, WA 98607. Čekį išrašykite Portland LAC vardu.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, prašome kreipkitės info@portlandlithuanians.com arba tel: (503) 974-6407

JAV Lietuvių Bendruomenės Portlando apylinkės valdyba

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai