„Idėjų banko“ palūkanos – pilnėjanti Lietuva

Emigracijos srautai iš Lietuvos nemažėja, mūsų šalis tuštėja. Ar yra būdų galinčių sustabdyti išvykstančius iš Lietuvos ir grąžinti jau išvykusius? Ką daryti, kad gyventi ir dirbti Lietuvoje būtų geriau, maloniau ir patogiau?

Migracijos informacijos centras (MIC) „Renkuosi Lietuvą“ pradeda iniciatyvą „Idėjų bankas Lietuvai“. Tai platforma, suteikianti galimybę ir prieigą mūsų šalies piliečiams dalintis savo idėjomis apie įvairių gyvenimo sričių (švietimo, sveikatos apsaugos, verslo, užsieniečių gyvenimo Lietuvoje ir pan.) tobulinimą bei šiuos sumanymus paversti tikrove: apibendrintos mintys bus pristatytos Lietuvos respublikos vyriausybei, savivaldybėms, o taip pat pasitelkiamos tobulinant ir formuojant kitus „Renkuosi Lietuvą“ projektus bei renginius.

„Idėjų bankas Lietuvai“ nukreiptas į kelis tikslus. Vienas iš galimų emigracijos postūmių – piliečių balso neišklausymas ar tam tinkamų įrankių nebuvimas, taigi ši platforma tampa puikiu įrankiu, galinčiu padėti spręsti šią problemą. Be to, pasiūlytos idėjos padeda geriau suprasti, ko reikia Lietuvai siekiant geresnių gyvenimo sąlygų bei emigravusiųjų grįžimo. Taip pat „Idėjų bankas Lietuvai“ siekia tapti paspirtimi pozityvioms permainoms bei sprendimams ir kitose organizacijose ar institucijose, kurios būtų pajėgios jas įgyvendinti ar įtraukti į savo veiklų planus. Pateikus apibendrintas mintis vyriausybės bei savivaldybių atstovams, būtų sukurta galimybė tinkamiau reaguoti į priežastis ir neišpildytus lūkesčius, kurie verčia emigruoti; taikytis į tas problemas, kurios išties turi didžiausią poveikį žmonių gerovei (išsakytas jų pačių). Be to, sukauptos idėjos turi potencialo būti projektų idėjomis ne tik „Renkuosi Lietuvą“, bet ir kitoms Lietuvoje veikiančioms organizacijoms.

Pasitelkiant piliečių iniciatyvą, ši platforma suteikia puikią galimybę formuoti idėjas ir pokyčius mūsų šalyje, stiprinti mūsų visuomenės narių (net ir gyvenančių svetur) pasitikėjimą priimtais sprendimais bei aktyviai reikšti savo nuomonę. Taip „Idėjų bankas Lietuvai“ ne tik siekia gerinti sąlygas gyvenantiems Lietuvoje, bet ir grįsti kelią jau išvykusiems prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Bandomasis „Idėjų banko Lietuvai“ formatas pristatytas 2016 m. liepą vykusiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo suvažiavime (PLJS). Pirmiausiai „bankas“ buvo orientuotas į jaunų ir Lietuvos ateičiai neabejingų žmonių idėjas apie tai, kaip jie vertina Lietuvą ir gyvenimą joje, kokios šalies augimo galimybės. Kartu siekta išsiaiškinti, ką reiktų keisti, jog gyvenimas Lietuvoje gerėtų ir į šalį norėtų grįžti ją palikę žmonės. Jau tada per šios iniciatyvos pristatymą buvo susilaukta pozityvaus vertinimo ir nemažai konstruktyvių minčių apie galimus pokyčius. Nors idėjų būta įvairių (pradedant standartinėmis apie mokesčių mažinimą, baigiant nekasdieniniu siūlymu tapti „Europos Hollywood‘u“), tačiau nei viena iš jų nebuvo neįgyvendinama ar nepritaikoma mūsų šalies praktikai. Ši sėkminga pradžia tik parodė, jog „Idėjų bankas Lietuvai“ turi puikią galimybę efektyviai prisidėti prie idėjų kūrimo ir jų realizavimo ateityje.

Siūlyti idėjas galima „Renkuosi Lietuvą“  tinklapyje arba  Facebook paskyroje.

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ 2015 m. buvo įkurtas bendradarbiaujant Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO) su LR Vyriausybei.

Pagrindinis MIC „Renkuosi Lietuvą“ tikslas – teikti nemokamą informacinę pagalbą jau grįžusiems ar užsienyje gyvenantiems ir apie grįžimą į Lietuvą (tiek dabar, tiek ateityje) mąstantiems lietuviams. Vieno langelio principu teikiamos konsultacijos visais su grįžimu susijusiais klausimais, tokiais kaip santuokų su užsieniečiais, mokyklinio amžiaus vaikų grįžimo į Lietuvos ugdymo institucijas, nuotolinio lietuvių kalbos mokymosi, darbo stažo perkėlimo iš vienos šalies į kitą, bedarbio pašalpų ir kt.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. TMO įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 166 valstybės, 8 valstybės dalyvauja stebėtojo teisėmis. TMO turi vietinius biurus daugiau nei 150 valstybių, o organizacijoje dirba apie 9000 darbuotojų visame pasaulyje. Centrinė būstinė yra Ženevoje.

Nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. TMO yra asocijuota Jungtinių Tautų agentūra.

Migracijos informacijos centro (MIC) „Renkuosi Lietuvą“ informacija

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai