Minsko lietuvių mokyklai – treji metai

Alfridas Keršys

Balandžio 25 dieną Baltarusijos valstybiniame pedagoginiame M. Tanko universitete įvyko filologijos fakulteto dienos šventė, kurią organizatoriai susiejo ir su lietuvybės skleidimu. Būtent prieš trejus metus prie filologijos fakulteto buvo įkurta savaitgalinė lietuvių kalbos mokykla (mokytoja – universiteto vyr. dėstytoja R. Radyhina). Visą šios lituanistinės mokyklos veiklos laikotarpį matomi teigiami rezultatai, o norinčiųjų lietuvių kilmės mokinių skaičius nemažėja. Tad Filologijos fakulteto dekanas prof. Vasilijus Starichenok ir Minsko lietuvių susivienijimo (LS) „Vytis“ pirmininkas A. Keršys nusprendė pažymėti lietuvių mokyklos jubiliejų ir per filologijos fakulteto šventę, taip parodydami pagarbą ir paramą lietuvių kalbos mokyklai.

Fb4HfVHr3-M(8)

Dekanas prof. V. Starichenok (centre), A.Keršys (dekano kairėje), R.Radyhina (antra iš dešinės) ir kiti svečiai

M. Tanko universiteto filologijos fakulteto šventėje buvo pristatyta Minsko lietuvių kalbos mokyklos mokinės, Baltarusijoje jau žinomos jaunosios dailininkės Onutės Keršis, paveikslų paroda. Ją atidarė ir paveikslų autorę susirinkusiems dėstytojams, studentams ir bendruomenės nariams pristatė dekanas prof. V. Starichenok. O kad trylikametė dailininkė jaustųsi drąsiau, ją šalia būdama parėmė mokytoja R. Radyhina ir autorės tėveliai. Parodos atidarymo metu Onutė papasakojo apie savo konkursinius darbus ir atsakė į besidomėjusiųjų klausimus.

IMG_0779

O. Keršis ir R.Radyhina

Vėliau renginyje vyko lietuviškos svetainės pristatymas. Mokytoja R. Radyhina, mokyklos mokiniai ir studentai, besimokiusieji lietuvių kalbos lituanistikos centre paruošė įspūdingą lietuviškų valgių stalą. LS „Vytis“ valdybos narys ir mokyklos mokinys Andrius Lukaprovas net iš Vilniaus atvežė didžiulį šakotį ir labai skanios duonos. Dalyviai V. Tomkūnas, D. Andriejevas, V. Khanovas, Nikolajus ir kiti pasirūpino, kad ant stalo aplink šakotį būtų sūrių, dešros ir kitų skanumynų, kuriais su pasigardžiavimu svečiai vaišinosi žoline arbata. Ypatingo susidomėjimo sulaukė arbatėlė, pavadinta „Apsikabinimu“. Vaišinami buvo visi, kurie aplankė mūsų lietuvišką svetainę. Dėstytojams ir studentams patiko lietuviškas širdingumas ir vaišingumas.

IMG_0867

Iš kairės: Vasilijus Starichenok, Alfridas Keršys, Onute Keršis, Irina Afanasjeva.

Baigiamoji šventės dalis – koncertas. Sveikinimo ir padėkos žodį tarė Minsko LS „Vytis“ pirmininkas A. Keršys. O fakulteto studentai, besimokantieji lietuvių kalbos deklamavo S. Nėries eilėraščius. Dainingai LS „Vytis“ delegatė Jurgita Puzonaitė pažymėjo lietuvišką dainą, o koncertas užbaigtas žymaus baltarusių estrados dainininko, lietuvio Ruslano Musvido.

P1040332

Ruslanas Musvidas

Filologijos fakulteto diena praėjo šventiškai ir su gausybe įvairių renginių, Minsko lietuviai ir mokykla smagiai pristatė lietuvišką stalą ir tradicijas.

Alfridas Keršys

LS „Vytis“ pirmininkas

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

www.pasauliolietuvis.lt

srt

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą