„Vilniaus forumas“: ateities perspektyvos Lietuvoje ir pasaulyje

Daiva Tamošaitytė

Lietuvos akademinė bendruomenė už argumentuotą faktais tiesą

Gegužės 7 dieną Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje Gedimino g. 3, Vilniuje vyko konferencija „Justino Marcinkevičiaus nuvainikavimas: kovos su „tarybine lietuvybe“ istorinis kontekstas ir politinė prasmė“.

Po konferencijos 2016 m. sausio 9 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Iš kairės į dešinę: Artūras Judžentis, Lina Kančytė, muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Vytautas Radžvilas, Linas Medelis, Rasa Čepaitienė (virš jos – Liutauras Stoškus), Kęstutis Dubnikas, Rolandas Kazlas, Daiva Tamošaitytė, Gediminas Storpirštis, Laisvūnas Šopauskas, Vytautas Sinica, Paulius Stonis, Paulius Kruopis, Jonas Vaitkus. Nuotr. Klaudijaus Driskiaus

Po konferencijos 2016 m. sausio 9 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Iš kairės į dešinę: Artūras Judžentis, Lina Kančytė, muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Vytautas Radžvilas, Linas Medelis, Rasa Čepaitienė (virš jos – Liutauras Stoškus), Kęstutis Dubnikas, Rolandas Kazlas, Daiva Tamošaitytė, Gediminas Storpirštis, Laisvūnas Šopauskas, Vytautas Sinica, Paulius Stonis, Paulius Kruopis, Jonas Vaitkus. Nuotr. Klaudijaus Driskiaus.

Vytautas Sinica moderuoja. Nuotr. Pauliaus Stonio.

Vytautas Sinica. Paulius Stonis moderuoja.

Tai – antroji „Vilniaus forumo“ konferencija, kurioje įvadinį žodį tarė Romas Pakalnis (Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija), pranešimus skaitė Valentinas Sventickas (Lietuvos rašytojų sąjunga), Laisvūnas Šopauskas (Lietuvos edukologijos universitetas), dr. Vytautas Rubavičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Rasa Čepaitienė (Vilniaus universitetas) ir dr. Vytautas Radžvilas (Vilniaus universitetas). Diskusijoje dalyvavę literatūrologai, istorikai, filosofai ir politologai analizavo pastaraisiais metais stiprėjančią tendenciją „nuvainikuoti“ Sąjūdžio kūrėjus ir iškilias asmenybes, kurių kūrybinio palikimo (šiuo atveju – dramos, poezijos) išliekamąją vertę siekta atskirti nuo perdėto politizavimo ir vienašališko vertinimo. Renginio pradžioje parodytas Justino Marcinkevičiaus kalbos Vingio parke 1988 m. rugpjūčio 23 d. vykusiame mitinge Molotovo ir Ribentropo paktui paminėti įrašas gyvai priminė jaudinančias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akimirkas, tūkstantines minias, kurios gaudė kiekvieną rašytojo žodį. Pabaigoje Vytautas Sinica supažindino su forumo dokumentais „Dėl tautos ir valstybės politinės ir istorinės būties tęstinumo“ bei „Dėl Lietuvos tautinio ir valstybinio tapatumo atkūrimo ir ugdymo XXI amžiaus sąlygomis“.

Apie konferencijos turinį LRT žurnalistams prieš renginį kalbėta šiame tiesioginiame įraše:http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/135939/v_radzvilas_just_marcinkevicius_yra_savotiskas_puolimo_taikinys#wowzaplaystart=4719000&wowzaplayduration=444000

Valentinas Sventickas. Nuotr. V. Sinicos

Valentinas Sventickas. Nuotr. V. Sinicos

Pirmasis ir steigiamasis „Vilniaus forumo“ renginys įvyko 2016 m. sausio 9 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir buvo skirtas temai ,,Inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje: misija (ne)įmanoma?” Kaip kvietime nurodė forumo organizacinė grupė, „tokio forumo idėja jau senokai sklando visuomenėje. Atėjo metas ją pagaliau įgyvendinti. Lietuvių inteligentija suvaidino ypatingą vaidmenį Tautos ir valstybės istorijoje. Būrelio šviesuolių pastangomis XIX a. visapusiškai merdėjusi ir sparčiai nykusi lietuvių tauta prisikėlė naujam gyvenimui ir sugebėjo sukurti nepriklausomą valstybę. Prasidėjus tarybinei okupacijai inteligentija idėjiškai ir praktiškai vadovavo pasipriešinimo atėjūnams kovai. Ji buvo ir Nepriklausomybę vėl atkūrusio Sąjūdžio dvasinė ir intelektualinė varomoji jėga.“

Daiva Tamošaitytė. Nuotr. Vytauto Skripkausko

Daiva Tamošaitytė. Nuotr. Vytauto Skripkausko

Renginį vedė ir įžangos žodį tarė režisierius Jonas Vaitkus (Lietuvos rusų dramos teatras), pirmininkavo žurnalistas Linas Medelis, politologai Paulius Stonis, Audrius Makauskas, pranešimus skaitė Vytautas Sinica (Valstybingumo studijų centras), dr. Daiva Tamošaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Rasa Čepaitienė, Laisvūnas Šopauskas, dr. Vytautas Radžvilas. Pranešimų medžiaga spausdinta įvairiuose Lietuvos leidiniuose, „Nepriklausomybės sąsiuviniuose“, vaizdo įrašai prieinami interneto portaluose. VF konferencijose apsilankė prof. Vytautas Landsbergis ir daugelis kitų žymių visuomenės atstovų.

Vytautas Radžvilas foto V. Sinicos

Dr. Vytautas Radžvilas. Nuotr. V. Sinicos.

Vytautas Rubavičius foto V. Sinicos

Vytautas Rubavičius. Nuotr. V. Sinicos

Rasa Čepaitienė foto V. Sinicos

Rasa Čepaitienė. Nuotr. V. Sinicos

Vedejai R. Pakalnis ir Monika Morkūnaitė foto V. Sinicos

Vedejai R. Pakalnis ir M. Morkūnaitė. Nuotr. V. Sinicos.

„Vilniaus forumas“ – Sąjūdžio dvasią menanti ir naująją Lietuvą kūrusi visuomeninė grupė, apjungianti įvairiausius, kol kas daugiausia kultūrinio sluoksnio atstovus – signatarus, mokslininkus, menininkus, dėstytojus, žiniasklaidos atstovus ir kviečianti talkon visus, kas gali atsisakyti egoistinių interesų vardan svarbesnių tikslų – svarbiausių Lietuvos ateities klestėjimo gairių tiesimo ir įgyvendinimo. Į forumą natūraliai įsiliejo sąmoningas jaunimas, daugiausiai „Pro patria“ nariai. Šis forumas buvo mąstytas ir rengtas gerus trejus-ketverius metus. Iš kitų labai svarbių, įvairių ir naudingų nepartinių visuomeninių organizacijų ir judėjimų Lietuvoje „Vilniaus forumo“ dalyviai išsiskiria nepriekaištinga profesionalia reputacija savos specialybės sferoje, negailestingu racionalumu ir objektyvumu visiems įvykiams, raginimu kalbėti tiesą vengiant politinių „dividendų“, išlaikyti principingumą ir kasdien savo darbu bei mintimis kantriai prusinti visuomenę. Visuomenės sąmoningumo ugdymas, istorinės savivertės jausmo grąžinimas ir modernios stiprios respublikos kūrimas, be kitų Sąjūdžio inicijuotų ir primintinų dalykų, yra prioritetiniai „Vilniaus forumo“ uždaviniai, kuriais jis tikisi pagelbėti valstybės institucijoms ir svarbiausioms valdžios struktūroms bei pagerinti pasaulinės krizės ir globalių įvykių iššūkių akivaizdoje gyvuojančios mūsų mylimos Tėvynės būklę, įvaizdį ir ateities perspektyvą.

Renginio LMA akimirka. Antroje eilėje iš kairės šalia vyro dr. Juozo Mureikos antra sėdi buvusi politinė kalinė, knygos „Likimo išbandymai“ autorė Joana Ulinauskaitė- Mureikienė

Renginio LMA akimirka. Antroje eilėje antra iš kairės šalia vyro dr. Juozo Mureikos (pirmas iš kairės) sėdi buvusi politinė kalinė ir tremtinė, knygos „Likimo išbandymai“ autorė, gydytoja Joana Ulinauskaitė-Mureikienė. Pirmame plane: jaunimo judėjimo „Pro patria“ nariai Rūta Lisauskaitė, Vilius Bernotas. Nuotr. Vytauto Sinicos.

Daiva Tamošaitytė

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą