Pasaulio lietuviai liūdi netekę iškilaus išeivijos kultūros veikėjo Jaro Alkio

Vilniuje rugsėjo 18 d. su mumis atsisveikino ilgametis aktyvus bendruomenės narys Jaras Alkis, palikęs įsimintinus pėdsakus išeivijos kultūrinėje veikloje.

Jaras Alkis gimė 1929 m. spalio 15 d. Vilniaus krašte. Baigiantis II pasauliniam karui, pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1947 m. gyveno Anglijoje. Ten aktyviai įsijungė į Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos veiklą, daugiau kaip 25 metus buvo Sąjungos pirmininkas. Keletą metų ėjo ir Baltų tarybos pirmininko pareigas, buvo aktyvus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, vienas iš Britų-lietuvių draugijos steigėjų. Nuo 1945 m. aktyviai dalyvavo skautų judėjime, buvo Lietuvos skautų Didžiojoje Britanijoje Europos rajono vadas. Apdovanotas aukščiausiu Lietuvos skautų apdovanojimu Geležinio vilko medaliu.

Jaras Alkis aktyviai dalyvavo kultūrinėje išeivijos veikloje, organizavo tautinių šokių, liaudies dainų grupes, dainavo choruose. Buvo aktyvus lietuvių Studijų savaičių rėmėjas ir dalyvis, skatino lietuviškų mokyklėlių veiklą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, organizavo Lietuvos politikų V. Landsbergio, K. Prunskienės, A. Saudargo ir kt. susitikimus su Britanijos politiniais veikėjais. Už nuopelnus Lietuvai 2002 m. buvo apdovanotas Gedimino ordino karininko kryžiumi.

Ilgus dešimtmečius gyvenęs svetur, Jaras Alkis 2002 m. grįžo į Lietuvą ir pastaruosius penkiolika metų praleido gimtajame Vilniuje.

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai