Australiški „krustai“ Vilniaus dienos centro „Šviesa“ virtuvėje

Gruodžio 27–31 d. Melburne vyks Australijos lietuvių dienos, nuo 1960 m. kas dvejus metus suburiančios Australijoje gyvenančius lietuvius. 29-osios Australijos lietuvių dienos rengiamos kartu su Sporto švente ir Skautu rajonine stovykla, taip pat vyks Dainų ir Tautinių šokių šventės. Renginyje dalyvaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Šventės dalyvius pradžiugins iš Lietuvos atkeliavę rankų darbo suvenyrai, įprasminantys tolimojoje Australijoje gyvenančių tautiečių ryšius su Lietuva. Juos padirbino Vilniaus dienos centro „Šviesa“, skirto žmonėms su proto negalia, lankytojai. Siūlome skaitytojams šio centro direktorės Jūratė Tamašauskienės straipsnį apie dienos centro „Šviesa“ veiklą ir šiltą bendradarbiavimą su paramą suteikusios Melburno lietuvių moterų socialinės globos draugijos atstovėmis:

Viskas kas gera šiame pasaulyje prasideda nuo draugystės. 1992 metais Vilniuje įsikūręs dienos centras „Šviesa“, kurį lanko 89 suaugę asmenys su proto negalia, turi labai gerą draugę. Tai Gaila Muceniekas, kuri 20 savo gyvenimo metų, savo išmintį ir širdį dovanojo Lietuvai ir čia gyvenantiems žmonėms su negalia. Daug gražių ir prasmingų projektų „Šviesos“ bendruomenė įgyvendino kartu su Gaila. Nors jau keletą metų Gaila gyvena gimtojoje Australijoje, Lietuvoje apie jos neįgaliųjų srityje nuveiktus prasmingus darbas kalbama iki šiol.

Džiaugiamės, kad sugrįžusi į Australiją Gaila nepamiršo senų draugų iš Lietuvos ir dienos centrui „Šviesa“ pasiūlė pateikti paramos projektą Melburno lietuvių moterų socialinės globos draugijai. Dienos centro „Šviesa“ lankytojai su proto negalia Centre užsiima įvairia veikla: audžia, mezga, velia iš vilnos, tvarko centro aplinką, daro medžio dirbinius, žvakes….. Sena centro svajonė – turėti Mokomąjį daržą ir virtuvę, kurioje lankytojai galėtų mokytis pasigaminti įvairius maisto patiekalus, prižiūrėti daržą. Ši veikla žmonių su negalia gyvenime yra labai svarbi ir moko šiuos žmones būti savarankiškiems. Tad, su didžiausiu užsidegimu kibome į darbą ir parašėme projektą „Mama, iškepsiu Tau pyragą“. Vilčių kupini nusiuntėme projekto aprašymą į Australiją. Iš štai…. 2015 m. gegužės 5 dieną mus pasiekė Melburno moterų socialinės globos draugijos pirmininkės Bronės Staugaitis laiškas: „Norėtume patvirtinti, kad esame pasiruošusios finansiniai paremti Jūsų svarbią veiklą, t.y. įsteigti naują virtuvę ir kieme daržą, su $20,000 (australiškų) suma.“

Nepaprastai apsidžiaugėme, bet kartu ir sunerimome – Australija juk taip toli. Tačiau visi paramos įsisavinimo reikalavimai buvo surašyti taip konkrečiai, racionaliai ir aiškiai, kad neliko jokių abejonių dėl projekto lėšų įsisavinimo sunkumų. Mūsų Lietuvos biurokratai, administruojantys įvairius paramos projektus, galėtų gerokai pasimokyti iš Melburno lietuvių moterų. Visiškas sąžiningumas, atvirumas ir skaidrumas – svarbiausi projekto įgyvendinimo principai. Žinia, kad moterų draugijos narės paramos lėšas sukaupė savanorišku ir pasiaukojamu darbu, mums įkvėpė dar didesnę atsakomybę dėl šios prasmingos aukos panaudojimo.

Tad kibome į darbą – patys centro teritorijoje sukasėme daržą, paruošėme žemę prieskoninių augalų sodinimui, pasodinome moliūgus, cukinijas, aguročius. Didesnis iššūkis buvo įrengiant mokomąją virtuvę. Čia irgi padėjo seni gerai draugai. Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros profesorė Dalia Adomonienė padovanojo virtuvės įrengimo projektą, įmonė „Siguldos baldai“ su nuolaida pagamino įspūdingus virtuvės baldus. Sunkiausia buvo rasti gerus ir patikimus statybininkus, kurie galėtų kokybiškai atlikti virtuvės remontą. Šiame etape atsilikome nuo projekto įgyvendinimo grafiko. Tačiau gero centro draugo Gintaro Glodenio (statybų techninis prižiūrėtojas) dėka statybininkai pradėjo remonto darbus.  Projekto įgyvendinimo metu nebuvome palikti likimo valiai. Nuolat sulaukdavome svečių iš Australijos, kurie domėjosi projekto įgyvendinimo eiga. Džiaugėmės nauja pažintimi su moterų draugijos nare p. Roma, nuolatos centre lankėsi draugijos patikėtinė p. Audra.

Centre - Dana Binkis, apsupta dienos centro lankytojų

Centre – Dana Binkis, apsupta dienos centro lankytojų

Ir pagaliau – Virtuvės atidarymo diena! Sugužėjo į atidarymą garbūs svečiai ir centro draugai. Tačiau svarbiausias tos dienos svečias – Melburno moterų socialinės globos draugijos atstovė Dana Binkis – labai graži ir kilniaširdė moteris. O svarbiausia – puikiai gaminanti maistą. Nuo ponios Danos apsilankymo centre prasidėjo australiškų „krustų“ istorija. Dar prieš atidarymą mūsų viešnia kartu su Mokomosios virtuvės nariais kepė „krustus“ (Lietuvoje mes juos vadiname žagarėliais) ir bandeles su lašinukais. Atidarymo dieną skambant maršui p. Dana iškilmingai atidengė paramos lentelę. Svečius vaišinome prieš dieną iškeptais „krustais“. Svečiai ragavo ir galvas kraipė: kokie traškūs, kokie skanūs. P. Dana savo recepto negailėjo ir visiems iškilmingai paskelbė, kad  puikaus skonio paslaptis – kokoso aliejus. Visiems buvo labai įdomu pasiklausyti apie lietuvių moterų draugijos veiklą Melburne. Įspūdžius apie mokomosios virtuvės įkūrimą surašėme mūsų centro laikraštyje ŠARKA. Pasidalinome ir p. Danos receptais. Lankytojų mamos savo šeimose tuojau pat išbandė naujuosius patiekalus – visos buvo labai patenkintos: pasak jų, „klasiški krustai“!

Dana Binkis su dienos centro darbuotojomis ir lankytojais

Tai štai kaip prasidėjo Melburno lietuvių moterų socialinės globos draugijos ir Vilniaus dienos centro „Šviesa“ draugystė. Visos centro bendruomenės (lankytojų su negalia, jų tėvelių, darbuotojų) vardu nuoširdžiai dėkoju visoms draugijos moterims už šią prasmingą dovaną Lietuvai, Vilniui, žmonėms su negalia. Jūsų, brangios moterys, auka mus įkvepia eiti pirmyn ir tikėti gera Lietuvos ateitimi. Ypatinga padėka mūsų draugei Gailai už tai kad nepamiršo, p. Romai ir p. Danai už tai, kad aplankė mus, kad pasidalino, draugijos pirmininkei p. Bronei, kad, įgyvendinant projektą, bendravo su mumis labai dalykiškai, ramiai ir supratingai. AČIŪ.

Mokomoji virtuvė dirba visu pajėgumu. Lankytojai kepa, verda, tepa….. Visada, kai tik būsite Vilniuje, kviečiame užsukti į Baltąjį skersgatvį. Kad ir rytoj – pavaišinsime mūsų darže išaugintų moliūgų sriuba. Skanaus.

Jūratė Tamašauskienė
Dienos centro „Šviesa“ direktorė

Dienos centro „Šviesa“ archyvo nuotraukos

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.srtrf

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą