Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo savo 107-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“ paminėjo savo 107-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį. Ši draugija yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste. „Nemuno“ draugija buvo įkurta 1909 metais.

Per šventę, kurioje susirinko daugiau nei 200 žmonių, Berisso mieste Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenė išrinko savo karalienę, kuri atstovaus visai bendruomenei „Imigrantų“ mugėje ir šventėje.

Ilgiausių metų

Prieš sveikinimus ir vakarienę, buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos valstybinės vėliavos, vadovai ir žiūrovai giedojo Argentinos bei Lietuvos himnus.

Nuo pakylos žodį tarė Berisso miesto savivaldybės meras Jorge Nedela, kuris maloniai visus pasveikino, palinkėjo sėkmės ir darbingo jubiliejaus. Taip pat kalbėjo Susivienijimo Lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos atstovas Raul Stalioraitis, Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas“ valdybos pirmininkas Raúl Petronis, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenės karalienė Evelin Melnesiuk Gabriunaite (Gabriūnaitė) ir vaikų karalienė Agustina Volpe Grilauskas (Grilauskaitė).

Lietuvių draugija „Nemunas“ gavo specialius sveikinimus iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento generalinio direktoriaus Vytauto Pinkaus, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henke, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų šokių ansamblių „Grandinėlės“ ir „Miestelėnų“ meno vadovės Lietuvos kultūros žymūnės Zitos Rimkuvienės, tautiškos kapelijos „Sutaras“, Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininko prelato Edmundo J. Putrimo.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių grupė „Skaidra“, kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis (Kalvelyte), Marianela Siperka (Siperkaitė) ir Mailen Machado. Ši grupė buvo įkurta 1971 metais, o joje šoka daugiau nei 20 vaikų nuo 2 iki 12 metų. Su džiaugsmu ir entuziazmu vaikai sėkmingai pasirodė.

Šventės akimirkos

Vėliau koncertavo jaunųjų šokių grupė „Nemunas“, šoko naujus šokius, „Nemunas“ yra šokęs visoje Argentinoje, taip pat Kanadoje 2000-aisiais metais per Pasaulio šokių šventę. Ansambliui vadovauja Analia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Žiūrovai dėkojo šokėjams už gražius tautinius šokius.

Nemunas1

 

Nemunas5

 

Nemunas3

Per vakarienę koncertavo Senjorų kolektyvas „Griaustinis“. Po koncerto ir pasisakymų, Esteban Dulke, „Nemuno“ draugijos valdybos vardu, susirinkusiems tarė atsisveikinimo žodį. „Nemuno“ gimtadienis baigėsi visiems stovint ir dainuojant Ilgiausių Metų.

Nauja Lietuvių Bendruomenės karalienė

Ta pačia proga, per „Nemuno“ lietuvių draugijos jubiliejų, Argentinos lietuvių kolonija išsirinko savo karalienę. Ja tapo Marianela Siperka (Siperkaitė).

Nemunas1 (1)

Marianela Siperka (Siperkaitė) atstovaus lietuvių bendruomenei „Imigrantų šventėje“. Berisso yra Buenos Aires provincijos Imigrantų sostinė, imigrantų šventėje galima išvysti 20 tautų. Čia kasmet, rugsėjį, švenčiama Imigrantų šventė (Fiesta Provincial del Inmigrante), kurioje Berisso mieste gyvenančios tautos pristato savo kultūrą.

unnamed

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. „Nemunas“ de Berisso
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą