Žurnalas „Pasaulio lietuvis“ tampa metraščiu

Mieli „Pasaulio lietuvio“  skaitytojai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už ilgametę paramą ir draugystę. Drauge informuojame, kad nuo ateinančių metų „Pasaulio lietuvis“ iš žurnalo virsta metraščiu ir bus leidžiamas kartą per metus. Viliamės, kad nors ir tapęs retesniu svečiu Jūsų namuose ar bendruomenėje, jis bus dar labiau laukiamas. Ir tam tikrai bus priežasčių – jis taps didesnės apimties, įgaus dar aiškesnę struktūrą ir bus sudaromas remiantis dar labiau išgryninta paskirtimi – būti aktualiu ir ilgalaikę vertę kuriančiu metraščiu lietuvybės aktyvistams išeivijoje.

„Pasaulio lietuvis“ laikui bėgant ne kartą keitėsi. Jo pirmas numeris 1963 metais buvo išleistas kaip 8 lapų laikraštis, o 1976 metais lapų skaičius padidėjo iki 16. 1977 metais atsirado viršelis ir „Pasaulio lietuvis“ tapo žurnalu. Įdomus faktas, kad nuo 1963 iki 1979 metų kiekvieno atskiro leidinuko puslapių skaičiaus numeracija buvo tęstinė (nuo 1 iki 1372) ir tik nuo 1979 metų kiekvieno numerio puslapius prasidėta numeruoti iš naujo (nuo 1), o puslapių skaičius skyrėsi, pvz., 1979 m. sausio mėnesio numerį sudarė 56 puslapiai, vasario – 60, kovo – 48 ir t. t. Per visus tuos metus keitėsi ir žurnalo turinys. Taigi „Pasaulio lietuvis“, kokį mes žinome šiandien, yra išgyvenęs ne vieną transformaciją.

PLB valdybos sprendimas pakeisti „Pasaulio lietuvio“ koncepciją ir formatą yra padiktuotas sparčiai besikeičiančių informacijos vartojimo būdų bei siekio kuo efektyviau vykdyti informacinę sklaidą skaitmeninėje erdvėje. Paskutiniais metais žurnalo prenumeratorių skaičius nenumaldomai mažėjo ir pasiekė kritinę ribą. Tai suprantama, nes aktualiomis naujienomis mes dalinamės interneto erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Kaip tik informacijos sklaidai internete bus skiriamas didesnis dėmesys. Kaip dabar, taip ir ateityje kviečiame skaityti su diasporos gyvenimu susijusius straipsnius žinių portale www.pasauliolietuvis.lt, taip pat kviečiame jungtis prie PLB facebook paskyros https://www.facebook.com/worldLTcomm/. Dar šiemet bus iš pagrindų atnaujinta PLB internetinė svetainė, kurioje taip pat rasite aktualių naujienų skirsnį. Kas mėnesį ir toliau leisime PLB valdybos naujienlaiškį, pristatantį aktualiausius ir svarbiausius įvykius. Apibendrinant, vykdomas resursų ir prioritetų perskirstymas, suteikiant aiškų ir svarų vaidmenį spausdintai „Pasaulio lietuvio“, kaip metraščio, versijai ir skiriant daugiau dėmesio kasdienės informacijos sklaidai internete.

Kviečiame ir toliau prenumeruoti „Pasaulio lietuvį“ bei pakviesti savo bendražygius, šeimos narius bei draugus tapti šio legendinio leidinio prenumeratoriais. Nuo 2020 metų keliskart didesnės apimties metraštis „Pasaulio lietuvis“ bus leidžiamas birželio mėnesį, o planuojama prenumeratos kaina 9 EUR (10 USD).

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
PLB valdyba ir „Pasaulio lietuvio“ redakcija

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai