XIX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

XIX Pietu Amerikos Lietuviu Jaunimo Suvaziavimas - Brazilijoje- Ieva Martinaitis-12016 metų sausio 21–25 dienomis San Paule, Brazilijoje, vyko XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) bendras projektas. Šiais metais svarbiausią Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėms ir jaunimo sąjungoms renginį organizavo Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (BLJS).

Pirmąją suvažiavimo dieną atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. O po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu aplankyti svarbiausi miesto objektai. Vakare vyko oficiali ceremonija, kurioje sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos (LR) užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams, katalikams prelatas Edmundas Putrimas, BLJS valdybos pirmininkė Laima Zizas, tą pačią dieną šventusi savo gimtadienį. Vakaro dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis „Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

Penktadienio ryte visi suvažiavimo dalyviai vyko į lietuvišką sodybą „Lituanika“ prie Atibajos miestelio, 120 km nuo San Paulo. Sodyba „Lituanika“ buvo įsteigta po II-ojo Pasaulinio lietuvių jaunimo kongreso 1976 metais. Ten suvažiavimo dalyviai turėjo puikią progą pabendrauti ir sausio mėnesį pasidžiaugti tropine gamta ir vasariška šiluma. Per dienas dainuotos lietuviškos dainos, vyko talentų vakaro pasirodymai apie lietuviškas legendas ir pasakas. Sodyboje taip pat būta intensyvių diskusijų, seminarų apie lietuvių tapatybę Pietų Amerikoje. Tad buvo galimybė visiems atvykusiesiems parodyti savo talentus, galimybes, pateikti mintis, o žiūrovams linksmai praleisti laiką, pasijuokti iš aktorių ir dalyvių kūrybingumo ir sugebėjimų.

XIX Pietu Amerikos Lietuviu Jaunimo Suvaziavimas - Brazilijoje- Ieva Martinaitis-2

„Studijų dienose“ diskusijas vedė populiarus Lietuvos dainininkas, gimęs Kolumbijoje, Jurgis Didžiulis. Jis kalbėjo apie tapatybę ir apie tai, ką reiškia būti lietuviu. Įvakarojus J. Didžiulis visiems dalyviams surengė pasirodymo koncertą. Taip pat prie suvažiavimo dalyvių prisijungė visame pasaulyje garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvynukai“ (Os Gemeos), piešiantys grafičių technika. Jie pasakojo apie savo darbus Lietuvoje, JAV ir Brazilijoje.

XIX Pietu Amerikos Lietuviu Jaunimo Suvaziavimas - Brazilijoje- Ieva Martinaitis-3

Sekmadienio rytą Suvažiavimo delegacija grįžo į San Paulo miestą, kur dalyvavo Šventose mišiose Švento Juozapo lietuvių parapijoje. Mišias atnašavo PLB valdybos sielovados reikalų komisijos narys prelatas Edmundas Putrimas, giedojo Švento Juozapo vietinis lietuvių choras. Po mišių prelatas E. Putrimas kvietė visus dalyvius susirinkti prie „Lietuvos laisvės“ paminklo pagerbti Sausio 13-osios aukas, kurios nepabūgo sovietinės armijos ir gynė Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. LR užsienio reikalų viceministras M. Bekešius prie Laisvės paminklo padėjo trylika gėlių pagarbai išreikšti ir pasakė jautrią patriotinę kalbą, po kurios sugiedotas Lietuvos tautinis himnas.

Baigiant iškilmes parapijos salėje vyko bendros Brazilijos lietuvių bendruomenė vaišės pietums.

XIX-asis suvažiavimas oficialiai baigtas Brazilijos Lietuvių Sąjungos Draugijoje. Buvo pagerbta Brazilijos LJS valdyba: pirmininkė Laima Zizas, vicepirmininkas Giljermas Bragovas (Guilherme Bragov), atstovė tarptautiniams ryšiams Audra Zizas, iždininkė Mariana Prokopas (Mariane Prokopas), atstovė ryšiams Debora Juraitis ir sekretorius Tomas Stepanovas (Thomas Stepanoff).

Rodrigas Salto Bogušas (Rodrigo Salto Bogušas) pakvietė visus į XX-ąjį Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris vyks 2017 metų sausio mėnesį Argentinoje.

PALJ suvažiavimą organizavo Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (BLJS).

Globėjai:  Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinojė (Vila Zelinoj); Brazilijos lietuvių bendruomenė (BLB); Šv. Juozapo draugija, San Paulas; Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė ir jos sekretorė Simona Janavičius Romero

PALJ suvažiavimo steigėjai: Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams–katalikams prel. Edmundas Putrimas, Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB).

Rėmėjai: Lietuvių fondas Čikagoje, JAV.; Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.

 

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Nuotraukų autorė: Ieva Martinaitis

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą