Prezidento Antano Smetonos gimtinėje susirinks lietuvių bendruomenių atstovai iš keturių žemynų

Šių metų liepos 14–16 dienomis Ukmergės raj. Taujėnų dvare vyks Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“. Suvažiavime dalyvaus PLB valdybos nariai, kraštų bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, lietuvių bendruomenių atstovai. Atvyksta per 50 dalyvių net iš 20 šalių ir keturių žemynų.

Tokie metiniai suvažiavimai jau vyko Klaipėdoje, Kaune, Kernavėje, Trakuose, Birštone, Vilniuje, Druskininkuose ir Ignalinoje. Šiemet aktualūs pasaulio lietuviams klausimai bus svarstomi Prezidento Antano Smetonos dvare. Ši vieta suvažiavimui pasirinkta neatsitiktinai. Pasak Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke, „taip mes pažymime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią ir skiriame išskirtinį dėmesį pirmojo nepriklausomos Lietuvos Prezidento institucijai. Antanas Smetona laikomas Lietuvos valstybingumo, laisvės ir nepriklausomybės simboliu. Ir šiomis dienomis tai Lietuvai ypač svarbios vertybės. Kad ir kur begyventume, esame viena nedaloma tauta.“

Taujėnų dvaras (2)

A. Smetonos dvaras. Violetos Širmenės

A. Smetonos dvaras. Violetos Širmenės nuotr.

Suvažiavimo dalyvių priėmimas planuojamas liepos 14 d. nuo 18.00 val. Prezidento Antano Smetonos dvare. Programoje – teatralizuotas Prezidento Antano Smetonos sutikimas vasaros rezidencijoje, susitikimas su Ukmergės rajono savivaldybės vadovais, ekskursija Užugirio krašto muziejuje, kulinarinio paveldo pristatymas.

Liepos 15–16 dienomis Taujėnų dvaro salėje vyks suvažiavimo atidarymas ir posėdžiai. Bus kalbama apie PLB XV valdybos prioritetus ir veiklą 2016–2018 metais, diskutuojama apie lietuvių bendruomenių darbo organizavimą, motyvavimą, aptariami LR Seimo ir PLB komisijos darbo rezultatai baigiantis Seimo kadencijai, lituanistinio švietimo perspektyvos, lietuvių bendruomenių įvaizdis Lietuvoje. Bus plačiau pristatoma PLB akcija „Registruokis ir balsuok 2016“ ir pasiruošimo rinkimams į LR Seimą 2016 m. veiksmai. Kartu diskutuosime apie planus ir projektus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui artėjant bei aptarsime pasirengimą „2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventei“. Taip pat turėsime galimybę daugiau išgirsti apie „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo iššūkius bei naujienas Lietuvos turizmo srityje. Plačiau susipažinsime su ekspedicija „Misija Sibiras“.

Liepos 17 d. vyks Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas. Šventė prasidės Šv. Mišiomis (nuo 10.00 val.) Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje (Ukmergės raj.). Minėjimas vyks (nuo 12 val.) Prezidento Antano Smetonos dvare (Ukmergės raj.). Minėjimo programoje laukiami garbūs svečiai – sveikinimai, stogastulpio atidengimas. Stogastulpis ženklina užsienyje gyvenančių lietuvių solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią. Stogastulpio autorius – tautodailininkas, Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Aleksas Eugenijus Kulvietis.

namuose

Aleksas E. Kulvietis

„Labai smagu, kad suvažiavimas vyks Ukmergėje, mieste, kuris man yra labai svarbus ir susijęs su mano praeitimi“, – sako A. E. Kulvietis, gimęs ir augęs Medeljine (Medellin), Kolumbijoje, o nuo 2004 m. gyvenantis Kretingoje. Jo senelis ir įkvėpėjas lietuvių išeivis tapytojas Eugenijus Ginvill-Kulvietis, kilęs iš Ukmergės apylinkių, buvo Prezidento Antano Smetonos kaimynas.

Nuoširdžiai kviečiame visus kartu su suvažiavimo dalyviais paminėti liepos 17-ąją – Pasaulio lietuvių vienybės dieną!

Pagrindiniai suvažiavimo rėmėjai: Lietuvių Fondas, Ukmergės rajono savivaldybė ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

 

lf_logo_2_is kartos_web

2016070410593119_300_423_1_0[1]

GL ir URM logotipas

 

 

 

 

 

Kiti rėmėjai ir partneriai:

alko-logotipas-su-trispalve PLJSTapatybe

PLBA LOGO

vilniaus duonaakvile     vytautas

 

 

Ukmergės senamiestis. Dainiaus Vyto nuotr.

Ukmergės senamiestis. Dainiaus Vyto nuotr.

Paminklas „Lithuania restituta" Ukmergėje, Kęstučio a. Violetos Širmenės nuotr.

Paminklas „Lithuania restituta” Ukmergėje, Kęstučio a. Violetos Širmenės nuotr.

Ukmergės piliakalnis. Lino Rimkaus nuotr.

Ukmergės piliakalnis. Lino Rimkaus nuotr.

AIbEiAIAAABECPfaxc72oNu8oAEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKihkYzAxY2RlMjA2NjIzZjhmNzhlZjdjMWViOTA4MWVjMmJjZDY3Y2JhMAGcxdIjz10tmPj2RJL2Cbr1btbQgg[1]

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija, ją sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai. PLB Konstitucija remiasi 1949 m. birželio 14 d. paskelbta Lietuvių Charta.

Šiuo metu organizacija jungia 44 kraštų lietuvių bendruomenes. Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenė, vadovaudamasi PLB Konstitucija ir atsižvelgdama į savo šalies sąlygas bei įstatymus, veikia pagal savo priimtą statutą. Vyriausiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organas yra PLB Seimas, nustatantis Bendruomenės veiklos programą ir renkantis uždavinius įgyvendinančias institucijas: PLB valdybą, Konfliktų sprendimo komitetą ir Kontrolės komisiją. PLB valdyba atstovauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, derina ir skatina atskirų kraštų lietuvių bendruomenių veiklą. Į valdybą įeina ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

 

www.pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą