Pasaulio Lietuvių Bendruomenė skelbia pilietiškumo pergalę

Gegužės 12 dienos LR Prezidento rinkimuose ir Referendume dėl Pilietybės išsaugojimo buvo sulaukta beprecedenčio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo. Preliminariais duomenimis prie balsadėžių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse atėjo tris kartus daugiau rinkėjų nei  2016 m. Seimo rinkimuose. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) sveikina šį istorinį proveržį, kuris gali tapti tvirtu pagrindu glaudesniam ir aktyvesniam lietuvių diasporos įsitraukimui kuriant sėkmės Lietuvą atvirame pasaulyje.

PLB ir jos pilietinė iniciatyva „Mūsų Metas DABAR“ nuoširdžiai dėkoja visiems LR piliečiams Lietuvoje ir pasaulyje, kurie savo aktyviu dalyvavimu parodė aukštą pilietinę brandą ir pademonstravo asmeninę atsakomybę ypač svarbiais Lietuvai klausimais.

PLB pažymi, kad nors Referendume dėl Pilietybės išsaugojimo ir nepavyko surinkti pakankamai palaikančių balsų, tačiau tokia yra Tautos valia ir ji turi būti gerbiama be išlygų. Svarbu yra tai, kad Referendumas laikomas įvykusiu, o palaikančių balsų gausa yra aiškus signalas visoms LR valdžios institucijoms, LR Konstitucinio teismo teisėjams, naujai išrinktam LR Prezidentui, LR Vyriausybės nariams ir Seimo nariams ieškoti būdų neatidėliotinai išspręsti šį klausimą.

Paskutinius kelis mėnesius vykę intensyvūs debatai ir diskusijos yra akivaizdus įrodymas, kad tai visai Tautai aktualus klausimas ir dialogas turi būti plėtojamas visais lygmenimis, nuo savivaldos iki aukščiausių šalies vadovų. Referendumas yra tvirtas, bet tik pirmas žingsnis ieškant tikrų sprendimų Pilietybės išsaugojimui visiems tautiečiams pasaulyje. Tai ne vien teisinis klausimas, o ateities Lietuvos vizijos sudedamoji.

Pasaulio lietuviai savo kasdiene veikla šimtuose lituanistinių mokyklų, pritraukiamomis milijoninėmis investicijomis ir kita kultūrine-visuomenine veikla nepaliaujamai dirba Lietuvos gerovės labui ir yra tikra Lietuvos jėga pasaulyje.

PLB yra 1958 metais JAV įsteigta didžiausia išeivijos skėtinė organizacija, vienijanti lietuvių bendruomenes 47-iose pasaulio šalyse. 2019 metais minima Lietuvių Chartos 70-ies metų sukaktis, taip pat šie metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais.

Dalia Henke,
PLB pirmininkė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai