Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje paminėjo savo 65-ąjį jubiliejų

Šiais metais išeivijos šauliai Čikagoje (Junginės Amerikos Valstijos) paminėjo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100–metį, atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje 65–metį ir atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo 30–metį.

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Jos tikslas – įtvirtinti šalies nepriklausomybę. Praradus nepriklausomybę, 1940 m. liepos 11 d. buvo paskelbta apie Lietuvos šaulių sąjungos likvidavimą. 1954 m. kovo 7 dieną Čikagoje, kur anuomet įsikūrė didelė išeivijos lietuvių bendruomenė, buvo įkurta Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje. Tai savanoriška lietuvių tautinė ir kultūrinė organizacija, puoselėjanti lietuvių patriotizmą išeivijoje, skatinanti išlaikyti ir stiprinti meilę bei pagarbą savajai kilmei ir kalbai, remianti ir bendradarbiaujanti su  Lietuvos šaulių sąjunga. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 1989 m. birželio 1 d. Kaune buvo atkurta ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Šiais jubiliejiniais metais, minint 65–uosius Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje įkūrimo metus,  Bostono lietuvis Jonas Stundžia išleido šiam Jubiliejui skirtą medalį. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, pavaduotojas Stasys Tumėnas dalyvaudami Čikagoje vykusioje JAV LB XXII tarybos sesijoje susitiko su Jonu Stundžia ir parvežė šį jubiliejinį medalį į Lietuvos Respublikos Seimą.

Šiandien išeivijos šauliai aktyviai dalyvauja daugelyje lietuviškų renginių, palaiko ryšius su JAV lietuvių bendruomene ir kitomis organizacijomis. Šauliai visada pasiryžę ir toliau gyvuoti išlaikant ir puoselėjant tautines, pilietinio ir patriotinio sąmoningumo vertybes.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pranešimas

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai