Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai Lietuvos aukštosiose mokyklose

Kviečiame aktyvius užsienio lietuvių bendruomenių veikėjus į lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 patvirtinta Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarka. Patvirtintoje finansavimo tvarkoje sudarytos galimybes užsienio lietuviams gilinti lietuvių kalbos mokymo žinias Lietuvos aukštosiose mokyklose. Išsamiau su šia tvarka galima susipažinti teisės aktų registre:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9463c530657e11e688d29c6e5ef0deee/HJhTMJAGHG

Įgyvendinant minėtą švietimo ir mokslo ministro įsakymą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu skelbia konkursą teikti paraiškas 2020 m. lietuvių kalbos ir kultūros žiemos (sausio mėn.) kursams. Kursus organizuoja Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus universitetas. Kursų trukmė – 1 mėnuo. Į kursus kviečiami aktyvūs užsienio lietuvių bendruomenių veikėjai. Atrinktiems kursų dalyviams bus skiriama 570 Eur/mėn. stipendija ir apmokėtas kursų mokestis. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos nebus padengiamos, jas turės apsimokėti pats kursų dalyvis.

Konkurso sąlygas galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje:

https://studyin.lt/scholarships/lithuanian-language-and-culture-courses-summer-and-winter/

Paraiškos konkursui yra teikiamos internetu per pasirinktos aukštosios mokyklos, kurioje lankys kursus, paraiškų teikimo sistemą (aukštųjų mokyklų, vykdančių lietuvių kalbos ir kultūros kursus, kontaktai nurodyti Konkurso sąlygose.)

 Paraiškų pateikimo terminai nurodyti Konkurso sąlygose.

Pildant paraišką reikia papildomai pridėti šiuos dokumentus:

  • 1 rekomendacija iš lietuvių bendruomenės.
  • Dokumentas, įrodantis lietuvišką asmens kilmę:
  • Pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuris yra išduodamas lietuvių bendruomenės atitinkamoje užsienio šalyje arba kitos kompetentingos valdžios institucijos (ambasados ar kt.);
  • Kompetentingos užsienio institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ar kt.) išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo ne mažiau kaip 3 paskutinius metus gyvena atitinkamoje užsienio šalyje (taikoma tais atvejais, kai asmuo nėra tos šalies pilietis).

Atrenkant kandidatus bus taikomi šie prioritetai:

1) pirmą kartą atvykstantiems į lietuvių kalbos ir kultūros kursus;

2) formaliai ar neformaliai studijuojantiems lietuvių kalbą, istoriją ir kultūrą savo šalyje (pagrindžiant tai paraiškoje).

Atkreipiame dėmesį, kad pavėluotos paraiškos nebus svarstomos. Kilus klausimams kreiptis į pasirinktos aukštosios mokyklos kursų koordinatorių (kontaktai nurodyti Konkurso sąlygose).

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Užsienio lietuvių skyriaus informacija

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai