LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS ATEINA INTERNETU

Vytauto Didžiojo universitete vykdomo projekto „Lituanistinis modelis“ organizatoriai kviečia pasaulio lietuvius naudotis naujai sukurtu ir didelio susidomėjimo sulaukusiu virtualiu įrankiu, skirtu lituanistiniam švietimui. Šis įrankis turėtų ne tik palengvinti pedagogų darbą, bet yra aktualus ir užsienyje gyvenančioms šeimoms, kurios gali naudotis tinklalapyje pateikta mokymosi medžiaga. Tikimasi, kad projektas padės siekiant kokybiško užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų ugdymo ir geresnės užsieniečių vaikų integracijos į Lietuvos švietimo sistemą.

lugis 001

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaras. VDU LUGIS nuotrauka.

Projekto vadovės dr. Odetos Norkutės teigimu, Lietuvoje ilgai nebuvo tokios efektyvios metodinės paramos sistemos, skirtos užsienio lietuvių ir į Lietuvą grįžusių vaikų švietimui. „Šiame projekte net 18 ekspertų dirbo, siekdami sukurti tokį modelį, kuris ne tik užtikrintų lituanistinio ugdymo kokybę, bet ir atitiktų pažangias, interaktyvias mokymo formas bei šiuolaikinius lūkesčius“, – paaiškino tyrėja.

Projekto rengėjai vyko į Jungtinę Karalystę, Airiją, Norvegiją ir Vokietiją, kur susitiko su Lietuvos pedagogais ir užsienio lituanistinėse mokyklose dirbančiais mokytojais. Šių vizitų metu buvo išryškintos esminės probleminės lituanistinių mokyklų veiklos sritys ir didžiausi poreikiai. Ištyrus ekspertų surinktus duomenis, projekto organizatoriai parengė švietimo modelį, kuris yra viešai prieinamas internete adesu lugis.vdu.lt. LUGIS tinklalapyje pateikiama mokymo medžiaga apima 3 sritis – lietuvių kalbos mokymą, krašto pažinimą ir pedagoginius-psichologinius aspektus.

lugis 002

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaras. VDU LUGIS nuotrauka.

Medžiaga taip pat yra padalinta į tris dalis pagal naudojančių mokytojų grupes: ji skirta pedagogams, dirbantiems su užsieniečių ir iš užsienio grįžusiais vaikais bei užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Projekto organizatoriai taip pat rengia kvalifikacinius seminarus, kurių metu supažindina projekte dalyvaujančius mokytojus su praktiniais mokymo metodais. Numatoma, kad seminarai gali būti nuotoliniu būdu transliuojami bei įrašomi ir talpinami į sistemą LUGIS.

Projektą parengę mokslininkai teigia, kad LUGIS lygiai taip pat yra aktualus ir lietuvių šeimoms, kurios gali naudotis tinklalapyje pateiktais skaitiniais, užduotimis ir kitomis mokymosi priemonėmis. LUGIS modelio privalumas – galimybė efektyviai mokytis grupėse (klasėse, mokyklose, draugų grupėse ir t. t.). Sistema suteikia galimybes grupės nariams mokantis susirašinėti realiuoju laiku (angl. instant messaging), keistis bylomis, pavyzdžiui, pamokų konspektais ar kita papildoma medžiaga. Mokytojai gali skirti užduotis besimokantiems, o pastarieji jas spręsti bei konfidencialiai pateikti mokytojams. Projekto mokslininkai išskiria galimybę įvairiems naudotojams bendrauti virtualioje aplinkoje, susirasti kolegų ir specialistų iš kitų pasaulio šalių, turinčių bendrų patirčių ar interesų bei gauti konsultacijas.

lugis 004

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaras. VDU LUGIS nuotrauka.

Tinklalapyje gali skelbtis užsienyje veikiantys lituanistiniai centrai ir mokyklėlės. Šiuo metu projekto duomenų bazėje yra sukaupti duomenys apie įvairias lituanistinio švietimo įstaigas, mokytojus iš įvairių pasaulio šalių, ne vien tų, kurios dalyvavo projekto veiklose.

Ana Čižauskienė

lugis logo 002

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą