ARGENTINOS LIETUVIŲ POZICIJA DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS

argentinos lietuviaiDvigubos pilietybės klausimas yra svarstomas ir diskutuojamas nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkurimo, t.y. 1990-ųjų metų. Tas aiškiai rodo, kad šis klausimas yra svarbus daugeliui lietuvių ir kad jis nėra teisingai suformuluotas nei išspręstas. Tiek nuo seniau užsienyje gyvenančių lietuvių ir jų palikuonių kaip ir naujųjų emigrantų varžymas įgyti arba pasilikti Lietuvos pilietybę kelia daug nepasitenkinimo ir net pasipiktinimo.

Argentinoje gyvenantys lietuvių palikuonys negalime suprasti tokio didelio užsispirimo rūšiuoti Lietuvos piliečius. “Tai kada jūsų tėvai išvyko arba jūs išvykote iš Lietuvos, tai ar jie buvo ištremti ar pasitraukė iš Lietuvos; kada jie įgavo ar jūs įgavote kito krašto pilietybę?“ Ir dar daugiau pilietybės gavimo ar išlaikymo klausimų. Kad asmuo, ar jo tėvai ar protėviai buvo Lietuvos piliečiai lieka antroje vietoje. Tada pasirodo, kad Lietuvos piliečiai nėra visi vienodi. Vieni įgijo LR pilietybę neatsisakę kito krašto pilietybės o iš kitų reikalaujama, kad atsisakytų norėdami ją gauti. Ką gi šiuo atveju reiškia tokia sąvoka kaip “pasitraukė “? Ar tai per II Pasaulinį Karą pabėgę? Tai jų statusas matomai yra skirtingas nuo emigravusių prieš karą, nors kai kurie iš šių gal buvo priversti emigruoti dėl politinio persekiojimo, bet to įrodyti, aišku, negali. Čia tik detalės tokio rūšiavimo, bet klausimas turėtų būti sprendžiamas nuodugniai visai iš kito principinio pagrindo.

Mes nepritariame šio klausimo sprendimui referendumo būdu ne todėl, kad referendumas galėtų žlugti, bet todėl, kad šiuo metu jis – jeigu ir pavyktų – būtų neigiamas. Negalime sutikti su LR Prezidentės nuomone “ kad mūsų viesuomenė jau subrendo, ir mums reikia pasiruošti kalbėti su žmonėmis atvirai, aišku, labai atsargiai formuluojant referendumo klausimus…”. Manome, kad Lietuvos visuomenė, jos politikai, deputatai, dar neteisingai supranta užsienio lietuvius, jų jausmus ir jų pagrindą turėti LR pilietybę nors ir turint kito krašto pilietybę, kaip ir nesupranta reikalo įgyti kito krašto pilietybę turint Lietuvos pilietybę. Todėl referendumas tik pablogintų esamą padėtį.

Lietuvoje nesimato pastangų investuoti į visuomenės švietimą šiuo klausimu. Reikėtų ištrinti mitą apie tai, kad emigrantai, turėdami dvigubą pilietybę, būtų pavojingi Lietuvos interesams. Bet juk yra rimtų nuomonių, kad dvigubos pilietybės klausimas galėtų būti sprendžiamas įstatymo būdu, tačiau kad tas būtų įmanoma, matomai reikia irgi gilesnio, geresnio šio klausimo supratimo.

Raul Stalioraitis, Argentinos lietuvių bendruomenės ALOST pirmininkas

Jurgis Brazaitis, Argentinos lietuvių bendruomenės ALOST narys

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą