Antologijos „Naisių vainikas“ sutiktuvės Vilniuje

Alina Šalavėjienė. 40-oji Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija buvo įteikta 2016 m. gegužės mėnesį Naisiuose (Šiaulių r.). Jubiliejiniais metais tradicinį poetų susibūrimą, poezijos skaitymą, sveikinimus, medžio sodinimą „Poetų parke“ Sereikiuose papuošė poezijos antologija „Naisių vainikas“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Knyga, į kurią sugulė visų keturiasdešimties laureatų kūryba, išspausdinta pavasarį ir premijos teikimo metu dovanota visiems renginio dalyviams ir svečiams.

Keturis dešimtmečius teikiamas Zigmo Gėlės vardo apdovanojimas už geriausią metų debiutinę poezijos knygą kūrė ir išsaugojo savas tradicijas, sujungė gausų būrį poetų, poezijos gerbėjų. Daugelis apdovanotųjų tebegyvena pačių kuriamame poezijos pasaulyje, septyni iš jų vėliau tapo Poezijos pavasarių, o dar penki – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais. Šios priežastys paskatino dar kartą sugrįžti prie prie „Naisių vainiko“ rudenį, todėl spalio 3 d. antologijos sutiktuvės vyko Rašytojų klube Vilniuje.

Į susitikimą su žiūrovais, kūrėjais, leidinio sumanytojais bei sudarytojais atvyko Z. Gėlės premijos laureatai: Vidmantė Jasukaitytė (1977), Rimantas Vanagas (1979), Gintautas Dabrišius (1983), Vladas Braziūnas (1984), Tautvyda Marcinkevičiūtė (1985), Aidas Marčėnas (1989), Eugenijus Ališanka (1992), Daiva Molytė-Lukauskienė (2003), Nijolė Daujotytė (2004), Dalia Bielskytė (2007), Gvidas Latakas (2009), Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė (2016). Vakaro vedėjas literatūros kritikas Valentinas Sventickas pasidžiaugė, kad 1977 m. prasidėjęs premijos teikimas ne tik skatino debiutuojančius poetus, bet sulaukė ir solidžios, lietuvių literatūros lobyną papildžiusios antologijos „Naisių vainikas“. Šio apdovanojimo bei knygos išleidimo iniciatoriui Česlovui Karbauskiui vakaro metu buvo dėkojama už didžiulį dėmesį ir paramą gimtosios šalies kultūrai.

Pasidalinti mintimis apie almanacho rengimą buvo pakviesta jo sudarytoja Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė. Ji pasakojo, kaip sekėsi bendrauti su rinkinio autoriais, minėjo, kad kai kuriuos rado gyvenančius jau ne Lietuvoje, džiaugėsi, kad poetai geranoriškai sutiko bendradarbiauti. „Naisių vainikui“ buvo atrinkta po penkis eilėraščius iš kiekvieno kūrėjo pirmosios knygos bei naujausios eilės; kitokių sprendimų buvo ieškota šiuo metu nekuriantiems ar amžinybėn iškeliavusiems autoriams – naudotasi vėlesniais poezijos rinkiniais, rankraštiniais archyvais.

Iš gausaus keturiasdešimties poetų pulko savo kūrybą rašytojų klube tą vakarą skaitė pirmoji lauretė V. Jasukaitytė, šių metų laimėtoja V. Pilipauskaitė-Butkienė ir kūrėjai, vėliau tapę Poezijos pavasarių laureatais: G. Dabrišius, V. Braziūnas, T. Marcinkevičiūtė, A. Marčėnas, E. Ališanka. Vieni skaitė naujai parašytus kūrinius, kiti atskleidė ir savo debiutinės knygelės lapus.

Antologijos „Naisių vainikas“ sutiktuvių vakare netrūko sveikintojų. Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Varkalienė dėkojo knygos mecenatui Česlovui Karbauskiui ne tik už finansinę paramą, bet ir už indėlį į Šiaulių rajono bei visos šalies literatūrą. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė, dėkodama už nenutrūkstamą Z. Gėlės premijos teikimą, progines literatūrines monetas įteikė Z. Gėlės premijos steigimo sumanytojui Č. Karbauskiui (jo vadovaujamas kolūkis „Už taiką“ 1977 m. pradėjo teikti šį apdovanojimą) bei Šiaulių rajono merui A. Bezarui ir Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojai L. Varkalienei (nuo 1992 m. premiją teikimą perėmė Šiaulių rajono savivaldybė). Tradicinius Naisių žemės duonos kepalėlius Č. Karbauskis kartu su Naisių žemės ūkio bendrovės pirmininku Svajūnu Stelmoku bei Šiaulių rajono literatūros muziejaus Naisiuose darbo organizatore Rita Žukauskiene dovanojo vakaro vedėjui V. Sventickui, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojai B. Jonuškaitei, Rašytojų klubo direktorei Janinai Rutkauskienei bei Z. Gėlės premijos „krikštatėviams“ Mykolui Karčiauskui ir Petrui Bražėnui. Naisiškiai Rašytojų klubui dovanojo Sereikiuose įkurto „Poetų parko“ rudeninę nuotrauką bei ten ošiančių ąžuolų gilių ir liepų lapų.

Pro pravirą langą iš Rašytojų klubo salės į gatvę sklido ne tik poezijos posmai, bet ir pianisto Jurgio Karnavičiaus atliekami M. K. Čiurlionio kūriniai. Poezijos ir muzikos vakaras baigėsi viltingais linkėjimais susitikti Naisiuose kiekvieną ateinantį pavasarį ir vėl sulaukti kito jubiliejaus.

 

Autorės nuotraukos

 

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą