XV-ASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS

2015 m. liepos 15–17 dienomis į Vilnių rinksis lietuviai iš viso pasaulio. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salėje posėdžiaus XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau – PLB) Seimas, kuriame dalyvaus PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai. PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas ir šaukiamas kas treji metai. Jis – vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje. PLB Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka PLB Valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą. Apie 150 dalyvių iš 33 pasaulio valstybių spręs lietuvių bendruomenių ir Lietuvos – išeivijos santykių aktualius klausimus.

Dalyvių laukia pranešimai ir diskusijos apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dabartį ir ateitį, lietuvių švietimą, bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis. Taip pat bus pateikta PLB Valdybos ataskaita apie PLB veiklą, išklausyti Valdybos narių ir svečių pranešimai, numatytos svarbiausios veiklos kryptys ateinantiems trejiems metams. Šio PLB Seimo metu bus išrinkta nauja PLB Valdyba, PLB Valdybos pirmininkas ir susitarta dėl organizacijos prioritetinių veiklos sričių per ateinančius trejus metus.

Tęsiant naujausią PLB tradiciją, liepos 17 d. Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje įvyks Pasaulio lietuvių vienybės dienai skirtas koncertas, kuriame pasirodys 16 lietuvių solistų ir kolektyvų iš 8 skirtingų užsienio šalių.

Seimą lydinti medžiaga yra mėnraštyje “Pasaulio lietuvis”, kuris šį kartą – nemokamas, tereikia pasiimti failą iš readadvice.com

 

seimo programa 001

 

seimo programa 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mmm

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą