VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ TBILISYJE

Tbilisyje esančiame Gruzijos technikos universitete 2012 m. spalio mėnesį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva atidarytas Lietuvių kalbos ir kultūros centras. Lietuvių kalbos studijas pasirinko apie 40 studentų iš šešių Tbilisio aukštųjų mokyklų. Gruzijai integruojantis į Europos Sąjungą, lietuvių kalbos, kaip oficialios ES kalbos, studijos studentams gali atverti platesnes mokslo ir karjeros galimybes. Centre vykdomas lietuvių kalbos dėstymas paremtas šiuolaikinėmis svetimų kalbų dėstymo metodikomis. Didelis dėmesys kreipiamas ir kalbos mokymui, ir šalityrai (krašto pažinimui, nacionalinei kultūrai, papročiams, tradicijoms, istorijai). Tokiu būdu ugdomos besimokančiųjų ir kalbinės, ir sociokultūrinės kompetencijos. Centre vyksta daug įvairių renginių, kurių metu skleidžiama Lietuvos kultūra, tradicijos.

vasario 16 gruzija 002

Šių metų vasario 16 d. buvo labai gražiai ir iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Renginį kartu su studentais gruzinais organizavo pedagoginę praktiką Centre atliekanti Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto ketvirtojo kurso studentė Brigita Meškonytė. Šventės pradžioje buvo sugiedoti Lietuvos ir Gruzijos himnai. Su Lietuvos Nepriklausomybės švente studentus sveikino Europos Sąjungos misijos Gruzijoje politikos patarėjas ponas Rolandas Kazlauskas. Po to buvo pristatyta Vasario 16-oji, šios dienos svarba, istorija, demonstruotas dokumentinis filmas. Renginys turėjo ir aiškius edukacinius tikslus – studentai aktyviai dalyvavo konkurse viktorinoje (susibūrę į penkias komandas jie atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą, jos miestus, gamtą, kultūrą, istoriją). Geriausiai pasirodžiusios komandos buvo apdovanotos lietuviškais suvenyrais.

Renginio metu skambėjo ir lietuviškos dainos. Studentai gruzinai jų išmokę jau nemažai. Ypač gražiai sudainuotos legendinė gruzinų daina Suliko (gruzinų ir lietuvių kalbomis), „Kokia nuostabi Lietuva esi“, „Raudoni vakarai“. Šventė pabaigta kartu sudainavus dainą „Palaimink, Dieve, mus“. Pastaroji daina buvo labai gražiai ir vykusiai interpretuota – iš pradžių studentai dainavo „Palaimink, Dieve, mus, Gruzijos vaikus <…>, nes visiems mums vieną kraują davė Gruzija“, o vėliau – „Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus <…>, nes visiems mums vieną kraują davė Lietuva“. Pabrėžtina, kad studentai šią ir kitas lietuviškas dainas dainuoja beveik be jokio akcento. Paklausyti galite, paspaudę šią nuorodą.

vasario 16 gruzija 001

Centre įrengta šiuolaikinės multimedijos sistema, leidžianti paįvairinti mokomąjį procesą, organizuoti renginius. Per pastarąsias dvi savaites buvo demonstruojami du lietuviški filmai, jie aptariami, studentai gruzinai plėtė savo lietuvių kalbos žodyną. Visi Centre vykstantys renginiai skatina studentus geriau pažinti kultūrą, papročius, tradicijas, istoriją šalies, kurios kalbos, kaip užsienio kalbos, jie mokosi. Lietuvių kalbos ir kultūros centras moderniai įrengtas, jame sudarytos tinkamos sąlygos patraukliai reprezentuoti mūsų šalį. Visi Centro studentai ypač dėkingi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir Gruzijos technikos universiteto vadovybei, sudariusioms puikias mokymosi sąlygas ir nuolat remiančioms Centro edukacines veiklas.

Vidas Kavaliauskas, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra ir Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras

Organizatorių nuotraukos

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą