VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJA. MES NORIME BŪTI JUMS REIKALINGI

Artinasi Gimnazijos įkūrimo 65 metų jubiliejus. 1950 metais, prasidėjus intensyviai emigracijai į užjūrius, Vokietijoje veikiančios 26 lietuvių gimnazijos ėmė užsidarinėti, buvo įkurta su Vasario 16-osios gimnazija su bendrabučiu, kad lietuvių pabėgėlių vaikai galėtų užbaigti mokslą ir įsigyti brandos atestą. Gimnazija gyvuoja iki šiol. Gausi jos šeima rinksis iš viso pasaulio švęsti jubiliejaus per šias Jonines.

vasario 16 hiutenfelde

Tuos ilgus metus vienintelę lietuvių mokyklą laisvame pasaulyje lydėjo vargai ir sunkumai, kuriuos Jūs, mieli rėmėjai, padėjote savo aukomis nugalėti.

Per šiuos 65 metus gimnazijos uždaviniai keitėsi  ne vieną kartą, bet visada pagrindinis tikslas ir uždavinys buvo auklėti lietuvių jaunimą demokratine, krikščioniška ir tautine dvasia ir skatinti siekti mokslo, kuris praturtintų jų gyvenimą.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir kilus pavojui, kad Gimnazija bus uždaryta, buvo nuspręsta ją reorganizuoti į dvikalbę mokyklą. Tapome vokiečių-lietuvių gimnazija, kurioje mokosi lietuviai ir vokiečiai mokiniai. Dalį dalykų visi kartu mokosi vokiškai, kitą dalį lietuviai mokosi lietuviškai, vokiečiai –  vokiškai. Lietuviai mokiniai išeina visą lituanistinį kursą ir abitūroje egzaminuojami iš lietuvių kalbos ir literatūros. Vokiečiams ši dviejų kultūrų mokyklos koncepcija labai patinka, o mums, lietuviams, ji labai naudinga, nes lietuvių jaunimas, baigęs šią gimnaziją, yra paruoštas gyvenimui tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. O lietuvių jaunimui iš kitų kraštų suteikiama proga pasimokyti užsienyje ir susipažinti su Vakarų Europa.

Nuo to laiko, kai gimnazija persikraustė į  1953 m. kun. A. Bernatonio ir aukotojų pastangomis nupirktą Rennhofo pilaitę, jos 5 ha plote išaugo ir kiti pastatai: mokyklos pastatas, mergaičių ir berniukų bendrabučiai, mokyklos priestatas su modernia laboratorija ir naujai atstatyta nudegusi Rennhofo pilis.

Laikas tuos pastatus sendina ir reikalauja nuolatinės jų priežiūros, kuri kainuoja. Nors Vokietijos ir  Lietuvos valdžios gimnaziją remia, to neužtenka. Seniau statyti pastatai yra apgailėtinos būsenos, jiems reikalingas didelis remontas, kuris dėl lėšų stygiaus buvo tik dalinai atliekamas. Taip pat gimnazijos parkas tapo pavojingas dėl peraugusių, pakrypusių ir papuvusių medžių, kuriems nupjauti reikia ne tik didelių lėšų, bet ir pereiti tankias vokiečių valdžios gamtos apsaugos įstatymų džiungles.

Mieli  Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjai, esame dėkingi Jums už nuolatinę paramą, kuri padėjo pamatus ir išaugino šią svarbią lietuviams instituciją. Jūs įvedėte ją į Lietuvos istoriją kaip įrodymą, kad lietuvių tauta yra mokslo siekianti visokiomis sąlygomis. Ji ir ateityje bus labai reikalinga. Naujų emigrantų vaikams ji lygiai tokia didelė pagalba kaip anais laikais pokario pabėgėlių atžalynui. Mes prašome Jus ir toliau ją remti, kad ji ilgai tarnautų lietuvių jaunimui ir visos lietuvių tautos gerovei.

Pinigines aukas pavedimu galite pervesti Gimnazijai pagal šiuo rekvizitus:

Unterstützungsfonds des Litauischen Gymnasiums e. V.

Volksbank e.G. Darmstadt, BLZ 508 900 00, Konto Nr. 32761801

IBAN: DE30 5089 0000 0032 761801

BIC: GENODEF1VBD

Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti pirmininkė

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą