VASARA LIETUVIŠKAI PORTLANDE

Atrodo, ką tik Čikagoje nuvilnijo X-oji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė, apie kurią net pusantros valandos trukmės reportažą parodė Lietuvos radijo ir televizijos programa išeivijai „Lituanica“, o jau gavome vaizdinį kvietimą iš XIV-osios Šokių šventės organizacinio komiteto – kitąmet liepos mėn. pradžioje visi aktyviausių JAV lietuvių keliai ves į šalimais Jungtinių Valstijų sostinės esantį Baltimorės uostamiestį. Tikimės, kad tarp daugiau nei tūkstančio šokėjų 2016 m. liepos 3-iąją išvysime ir atstovus iš Rožių miesto, juo labiau, kad Portlendo lietuvių tautinių šokių grupė yra dalyvavusi 2008-ųjų tokiame pat renginyje, įvykusiame saulėtame Los Anžele.

Tautine giesme Portlendo miesto centre prie Willamette upes

Tautinė giesmė Portlendo miesto centre prie Willamette upės. 2015.

Tuo tarpu šiemet dauguma mūsų telkinyje gyvenančių tautiečių ir lietuviams prijaučiančių birželio mėn. paskutinįjį šeštadienį Kelley Point parke pasitiko ilgiausią metų dieną kartu su Dainų šventėje pagrindinės programos atlikėjais Rasa Serra bei Saulium Petreikiu, kurie pirmą sykį lankėsi tiek Šiaurės Vakaruose, tiek ir už Atlanto. Columbia ir Willamette upių santaka – istorinė vietovė Oregono valstijai, galimai būtent per šį parką prieš 210 metų vedė garsioji Lewis ir Clark ekspedicija. Tačiau net ir įžymieji keliautojai jokiu būdu nebūtų patikėję, kad vos už poros šimtmečių puikios gamtos prieglobstyje įkurtame parke vienu metu vyks amerikietiškos vestuvės, meksikiečių kaubojų konkūrai ir lietuviškos Joninės! Bent penkiais skirtingais instrumentais muzikavęs žemaitis nuo Barstyčių Saulius nesunkiai užgožė amerikonišką DJ ir trankesnius kaimynų iš Lotynų Amerikos ritmus, o nepakartojamo lakštingalos Rasos balso klausėsi net vos kelių mėnesių sulaukę Portlendo apylinkių lietuvių atžalos.

Rasa Serra ir Saulius Petreikis Portlende

Rasa Serra ir Saulius Petreikis Portlende. 2015.

Būtent jiems Petreikis ir skyrė unikalią žemaitišką dainušką “Ei, Vaka”, o Loretos Pociuvienės suburtos dailiosios lyties atstovės entuziastingai gaudė tradicinius lauko gėlių vainikėlius ir plukdė juos pasroviui. Lituanistinės mokyklos vadovė Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov džiaugėsi jo nepagavusi, nes išsipildytų pranašystė – Ingos namus aplankytų gandras… o dviejų vaikų mama “nekviesto svečio” nebelaukianti. Portlendo lietuvių bendruomenės pirmininkei Ingridai atiteko kitokia “aiškiaregės” perspektyva – jos pagautas supintas vainikėlis pranašavo “naujas galimybes pagerinti savo finansus”, dėl ko mūsų vadovė anaiptol nenuliūdo. Neliko pamiršti ir vos du šventėje apsilankę Jonai (vienas jų amerikietis John), kurios pagerbėme tradiciniais ąžuolų vainikais. Visgi labiausiai už visus liko patenktinti vietiniai mažieji lietuvaičiai, šventės metu sugebėję net po keliskart išsimaudyti šaltoje upėje bei atsigaivinti nuo ypatingos šiemet Oregone vasariškos kaitros.

Taentingas atlikejas Saulius Petreikis grojo bent 5 instrumentais

Saulius Petreikis grojo bent penkiais instrumentais. 2015.

Nors daugelis mūsų visuomenės narių jau atostogauja, nemaža grupelė susirinkome liepos 6-ąją Portlendo centre atžymėti Valstybės dienos ir prisidėti prie septinti metai per visą pasaulį tądien lietuvių kartu giedojamos Tautinės giesmės – to įrodymas – spalvinga Dariaus Kuzmicko nuotrauka ir šio įvykio vaizdo bei garso įrašas mūsų bendruomenės oficialiame tinklapyje www.portlandlithuanians.com.

Po metų pertraukos Portlende įvykusių tikrai šventiškų Joninių organizatoriai dėkingi ne tik gausiai suvažiavusiems bendruomenės nariams, unikaliems atlikėjams iš gimtinės Lietuvos, bet ir JAV LB Kultūros tarybai, parėmusiai šį Rasos Serros ir Sauliaus Petreikio lankymąsi vieninteliame Vakarų regiono telkinyje – Oregone. Na, o šioje valstijoje gyvenantiems mūsų tautiečiams galima lengviau „atsikvėpti“ rugpjūtį, o netrukus po to – besibaigiant vasaros sezonui visus nuoširdžiai pakviesime į kasmetinį lietuvišką pikniką, kuris numatomas rugsėjo 12-ąją „Rooster Rock“ valstybiniame parke („A“ aikštelėje). Tuo tarpu spalio 18-ąją (sekmadienį) antruosius mokslo metus pradedanti Portlendo lietuvių „Atžalyno“ lituanistinė mokyklėlė pakvies į aktorės Onutės Pučkoriūtės-Zalensas iš Klyvlendo lėlių teatriuko vaidinimą „Undinėlė“. Kaip ir visuomet, papildoma informacija bus skelbiama aukščiau paminėtame Portlendo ir Pietvakarių Vašingtono valstijos lietuvių bendruomenės tinklapyje.

Laurynas Misevičius, Portlando lietuvių bendruomenė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą