VALENTINAS ALEKSA – PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO AMBASADORIUS

2015 m. gegužės 8-oji Pasaulio lietuvių sporto asociacijai (PLSA) reikšminga diena: Valentinui Aleksai buvo suteiktas Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardas ir kartu pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys – su Lietuvos sporto universitetu (LSU) bei su Lietuvos sporto muziejumi.

Jau antrasis sporto ambasadorius

Šįmet Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardą gavo jau du asmenys: pirmuoju PLSA taip pagerbtu asmeniu vasario 10 d. Vilniuje tapo Prezidentas Valdas Adamkus, o visai neseniai – gegužės 8 d., LSU, juo tapo PLSA pirmasis viceprezidentas Valentinas Aleksa. Apdovanojimas jam skirtas už aktyvią, nuoširdžią ir nenuilstamą veiklą, ypatingus diplomatinius nuopelnus Lietuvos sportui, tautiečių sportininkų populiarinimą pasaulyje. „Reikia dėti visas pastangas, kad pasaulio lietuviai, kur bebūtų, per sportą, kultūrą, mokslą – visuomet sugrįžtų į Lietuvą”, – po apdovanojimo ceremonijos sakė V. Aleksa.

Iš kairės PLSA prezidentas doc. dr. A. Poviliūnas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius P. Majauskas ir PLSA pirmasis viceprezidentas V. Aleksa. Nuotr. aut. Dainius Litvinskas

PLSA prezidentas doc. dr. A. Poviliūnas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius P. Majauskas ir PLSA pirmasis viceprezidentas V. Aleksa. 2015. Dainiaus Litvinsko nuotrauka.

Pristatydamas PLSA architektą V. Aleksą visuomenei, PLSA prezidentas, geriausias XX a. Lietuvos sporto vadovas ir Lietuvos sporto džentelmenas – doc. dr. A. Poviliūnas susirinkusiems užsiminė apie daugybę idėjų, kurias PLSA numato įgyvendinti. Apie jas visuomenė sužinos artimiausiu metu. A. Poviliūnas atkreipė dėmesį, kad daugiau žinoma apie JAV, Kanados, Australijos lietuvių sporto bendruomenes, tačiau apie netoliese gyvenančias Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos –  žinoma žymiai mažiau. Jis patikino, kad šią situaciją taisyti imasi PLSA.

„Norime, kad tie žmonės būtų pagerbti ir aprašyti knygose, enciklopedinio pobūdžio leidiniuose ir kad apie pasaulyje išsibarsčiusius lietuvių sportininkus, teisėjus bei padedančiuosius sportui – sužinotų visi. Šias idėjas PLSA ėmė sparčiai įgyvendinti, judame į priekį septynmyliais žingsniais”, – džiaugėsi A. Poviliūnas.

Užsibrėžta bendradarbiauti

Gegužės 8 d. Lietuvos sporto universitete bendradarbiavimo sutartį tarp PLSA ir LSU pasirašė atstovai: PLSA prezidentas Poviliūnas ir LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas. Prieš padėdamas parašą ant sutarties A. Poviliūnas kalbėjo: „1988-aisiais, atkūrus Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, pirmoji mūsų išvyka buvo į Australiją – į III-iąsias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Daugelis, tame tarpe ir būsimas Lietuvos Prezidentas V. Adamkus, norėjo ten vykti su savo tautine vėliava, šalies himnu. Pamenu, 16-ikos žmonių grupelė Adelaidėje tąkart buvo pasitikta gan skeptiškais žvilgsniais. Tai suprantama, juk buvome pirmieji lietuviai, atkeliavę iš pačios Lietuvos, tuo metu išgyvenusios istorinius lūžius. Didžiuojuosi, kad būtent mes, sportininkai, simboliškai atidarėme „geležinę uždangą”.

A. Poviliūnas teigė, kad pasirašyta sutartis su LSU įpareigoja PLSA lietuvių bendruomenėse visame pasaulyje – skatinti lietuvius, ypač jaunimą, grįžti į tėvynę ne tik aplankyti protėvių žemės, bet ir studijuoti LSU: „Juk Lietuvos sporto universitetas yra specifinė aukštoji mokykla, Lietuvoje trenerių ir dar tokios aukštos klasės – daugiau niekas neruošia”, – pridūrė.

Iš kairės stovi LSU rektorius prof. habil. dr. A. Skurvydas ir PLSA prezidentas doc. dr. A. Poviliūnas (1)

LSU rektorius prof. habil. dr. A. Skurvydas ir PLSA prezidentas doc. dr. A. Poviliūnas. 2015. Nuotrauka Dainiaus Litvinsko.

Rektorius A. Skurvydas pritarė, kad bendradarbiauti su užsienio lietuviais būtina kuo aktyviau: „Esu patyręs, kaip jie itin nori su mumis palaikyti ryšius. Neabejotinai, stiprus Lietuvos ilgesio jausmas širdyje – išlikęs daugeliui”. LSU rektorius tikino, kad universitetas stengsis skleisti lietuvių sporto mokslų pasiekimus pasaulyje, kvies pasaulio lietuvius į metines konferencijas. „Mūsų nėra tiek daug pasaulyje, kad galėtume leisti sau visiškai nebendradarbiauti. Taigi, mums garbė, kad pirmieji pasirašome bendradarbiavimo sutartį su PLSA, tikiuosi, įsipareigotą kilnią misiją atliksime garbingai”, – teigė A. Skurvydas.

Kitą bendradarbiavimo sutartį PLSA tądien vyko pasirašyti į Lietuvos sporto muziejų. Čia ją užtvirtino A. Poviliūnas ir Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas. „Mums didžiulė garbė ir rimtas įsipareigojimas”, – lakoniškai bendradarbiavimo su PLSA sutarties faktą pakomentavo P. Majauskas.

Visos bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios šalys įsipareigojo aktyviai plėtoti ir įgyvendinti veiklas sporto, mokslinių tyrimų, bendrų leidinių išleidimo, informacinės sklaidos, bendrų konferencijų, minėjimų rengimo ir institucijų viešinimo srityse.

Skirmantė Javaitytė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą