TURTINGAS RENGINIAIS LIETUVIŲ PORTLANDE RUDUO

Nors Portlando dangus jau seniai prakiuro sunkiu rudeniniu lietumi, – žiemos kaip tokios mūsų kraštuose praktiškai ir nebūna…, –  tas nė kiek nesulėtino vietos lietuvių veiklumo. Nuo pikniko iki teatro, nuo mokyklėlės iki filmų – kiekvienas atrado kažką įdomaus ir artimo savo sielai. Rudeninį sezoną Oregono ir pietryčių Vašingtono lietuviai pradėjo tradicine kasmetine gegužine. Nuostabios gamtos prieglobstyje ant Kolumbijos upės kranto įsikūrusiame Gaidžio uolos (Rooster Rock) nacionaliniame parke vietiniai lietuviai susibūrė linksmai praleisti popietės, pasidalinti prabėgusios vasaros įspūdžiais.

portlando ruduo 2015 001

Prieš keliolika metų į Klyvlendą atvykusi Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorė Onutė Pučkoriūtė-Zalensas naujų mokslo metų proga su savo unikaliu spektakliuku „Undinėlė“ apsilankė Portlando, Sietlo bei San Francisko lituanistinėse mokyklose. 2015.

Šį rugsėjį duris vėl atvėrė ir antrus gyvavimo metus atšventė Portlando lituanistinė mokyklėlė „Atžalynas“. Mokyklos vedėja Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov svarbiausiu uždaviniu laikė ne vien darbą su vaikučiais, bet ir su jų tėveliais. “Svarbiausia, kad tėvai norėtų, jog vaikai kažką išmoktų”, – teigė “Atžalyno” vedėja. “Jei tėvai nepadės, nedarys namų darbų su vaikais, kaip ir bet kurioje mokykloje, nieko gero nesigaus.”

Taip pat rugsėjo mėnesį Portlando Lietuvių Bendruomenės apylinkė pirmą kartą buvo atstovauta JAV LB Tarybos suvažiavime Klyvlende. Naujai išrinktos Tarybos narės – Giedrė Babarskienė ir Ernesta Ingelevičiūtė – uoliai kibo į švietimo bei kultūros klausimus, aktualius JAV lietuviams, o ypač mažoms bendruomenėms kaip Portlando Oregono valstijoje.

portlando ruduo 2015 007

Kalėdinės programos metu nė kuo neatsiliko ir tėveliai, tiek mažus, tiek didelius nustebinę originaliu vaidinimu “Vilkas ir trys paršelės”. 2015.

Spalio mėnuo tapo tikru teatrų festivaliu. Prieš porą dešimtmečių iš Vilniaus į Klyvlendą atvykusi buvusi Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorė Onutė Pučkoriūtė-Zalensas naujų mokslo metų proga su savo unikaliu spektakliuku „Undinėlė“ (pagal H.K. Anderseno pasaką)  apsilankė ne tik Portlando, bet ir Sietlo bei San Francisko lituanistinėse mokyklose. Tuo tarpu Nacionalinio dramos teatro aktorė Vitalija Mockevičiūtė bei Valstybinio jaunimo teatro aktorė Neringa Varnelytė kartu su muzikantais Dariumi Mockevičiumi ir Pauliumi Kovalenko į Portlandą atvežė lietuviškai nuotaikingą „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“ pasirodymą.

portlando ruduo 2015 002

Nacionalinio dramos teatro aktorė Vitalija Mockevičiūtė bei Valstybinio jaunimo teatro aktorė Neringa Varnelytė kartu su muzikantais Dariumi Mockevičiumi ir Pauliumi Kovalenko į Portlandą atvežė lietuviškai nuotaikingą „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“. 2015.

Už šių projektų organizavimą bei finansavimą padėka skiriama nenuilstančiai Rūtai Pakšaitei-Cole (tuometinei JAV LB Krašto valdybos Kultūros tarybos pirmininkei) bei dosniai šį spektaklį parėmusiam Lietuvių Fondui. Atskira padėka priklauso Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centrui, labiausiai jo vice-pirmininkei Loretai Timukienei už unikalių parodų “Sportas JAV lietuvių gyvenime” bei “Atversim dainų švenčių skrynią” paruošimą bei jų persiuntimą šių eilučių autoriams, kad su eksponatais abiejų minėtų renginių metu susipažintų Šiaurės Vakarų pakrantės lietuviai. Dabar “sportininkų” paroda iškeliavo į Sietlą, kur gruodžio 20-ąją bus eksponuojama Šv. Kūčių popietėje.

portlando ruduo 2015 006

Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov vadovaujamos lituanistinės mokyklėlės “Atžalynas” vaikučiai surengė Kalėdinę programą. 2015.

Pirmą sykį kabelinės televizijos „Eurokanalo“ (Eurochannel) kartu su Lietuvos kino centru Amerikoje pristatytas „Lietuviškas mėnuo“ šių metų lapkritį nepaliko abejingų ir Portlande. Lapkričio 8-ą d. Rožių mieste, garsėjančiame toli gražu ne vienu alternatyvinio meno festivaliu, kartu su mūsų Baltijos kaimynais latviais buvo surengta bendra kino popietė, kurios metu buvo rodomas latvių rež. L.R. Abele istorinis filmas “Kursi”, lietuvių rež. L. Lužytės komedija “Jau puiku, tik dar šiek tiek…” bei G. Lukšo meninė juosta “Duburys”. Susirinkusieji turėjo progą prisidėti prie dviejų kilnių labdaros akcijų abejose šalyse – karšto maisto tiekimo vargstančiose šeimose gyvenantiems vaikams Latvijoje bei kalėdinių dovanėlių rinkimo sunkiomis socialinėmis sąlygomis gyvenantiems Lietuvos vaikučiams pagal akciją “Vaikų svajonės” (www.vaikusvajones.lt). Apie šią iniciatyvą plačiau parašysime atskirai, o šį sykį paminėsime tik tiek, kad pirmąkart prie “Vaikų svajonių” prisidėję Portlando lietuviai sugebėjo išsiųsti net 33 dovanėles, kurios Tacoma-WA ir Čikagoje esančių lietuvių įkurtos pervežimais užsiimančios kompanijos “Atlantic Express” filialų atstovų dėka jau šiuo metu pakeliui į Klaipėdos uostamiestį, o iš ten pasieks reikiamus adresatus, tikėsimės, dar iki Naujųjų metų.

portlando ruduo 2015 003

Pirmąkart prie “Vaikų svajonių” prisidėję Portlando lietuviai sugebėjo išsiųsti net 33 dovanėles, kurios Tacoma-WA ir Čikagoje esančių lietuvių įkurtos pervežimais užsiimančios kompanijos “Atlantic Express” filialų atstovų dėka jau šiuo metu pakeliui į Klaipėdą. 2015.

Rudeninių renginių sezoną vainikavo Šv. Kūčių bei vaikų “Eglutės” programa, kurioje dalyvavo ir du garbės svečiai iš saulėtosios Kalifornijos – tik šiemet pavasarį atidaryto LR generalinio konsulato Los Anžele vadovas generalinis konsulas Darius Gaidys, o taip pat jau antrąsyk specialias adventui skirtas pamaldas aukojęs Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas. Vakaro metu susirinkusieji mėgavosi Portlando bendruomenės jaunimo pasirodymu bei lituanistinės mokyklėlės “Atžalynas” vaikučių surengta Kalėdine programa. Nė kuo neatsiliko ir tėveliai, tiek mažus, tiek didelius nustebinę netikėtu vaidinimu “Vilkas ir trys paršelės”, originaliai inscenizavę žinomą anglų pasaką. Šventės pabaigai visų susirinkusiųjų dėmesį pritraukė tylusis aukcionas – prieš keletą mėnesių iš Battle Ground (WA) į Luizianos valstiją pas savo dukterį išsikrausčiusi ilgametė Vakarų pakrantės Amerikos lietuvė Živilė Galiūnaitė padovanojo Portlando Lietuvių Bendruomenei du savo tapytus paveikslus ir didelę išeivijos ir Lietuvos rašytojų knygų kolekciją, kurios dalį įsigijo į Kalėdinę popietę atvykusieji.

portlando ruduo 2015 008

Portlando lietuvių bendruomenė su garbės svečiais iš Los Andželo: gen. konsulu D. Gaidžiu bei klebonu kun. T. Karanausku. 2015.

Metams einant į pabaigą, Portlando LB Valdyba 2016-uosius gali pasitikti ramia sąžine – įvykdyta labai nemažai, o dar daugiau planuojame ateinantiems Naujiesiems! Jau dabar savo kalendoriuose prašome pasižymėti vasario 27-ąją – būtent tą šeštadienį Portlando apylinkės lietuvius kviesime drauge pažymėti Tėvynės Lietuvos 98-ąsias Nepriklausomybės metines. Papildomos informacijos kaip visuomet surasite mūsų tinklapyje www.portlandlithuanians.com bei Facebook svetainėje.

Ingrida Misevičienė, Laurynas R. Misevičius

Dariaus Kuzmicko, Dariaus Gruzdžio ir Kristinos Langaitienės nuotraukos

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą