PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS – PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO AMBASADORIUS

Vasario 10 d. Prezidentui Valdui Adamkui Pasaulio lietuvių sporto asociacija (PLSA) suteikė Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardą. Titulas skirtas už aktyvią, nuoširdžią ir nenuilstamą veiklą, ypatingus diplomatinius nuopelnus Lietuvos sportui, tautiečių sportininkų populiarinimą pasaulyje.

Prezidentą į Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Senato posėdžių salėje vykusią iškilmingą ceremoniją atlydėjo PLSA prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas, LEU rektorius akademikas prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis ir Senato pirmininkas prof. dr. Audronius Vilkas.

Juos pasitiko PLSA pirmasis viceprezidentas Valentinas Aleksa, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos olimpinės akademijos viceprezidentas prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas ir kiti garbūs svečiai.

Liudijimą nr. 1 ir specialų prizą Prezidentui Valdui Adamkui įteikė PLSA prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas, gėles – olimpinė čempionė Lina Kačiušytė.

Atsiimdamas apdovanojimą, Prezidentas V. Adamkus neslėpė: „Esu dėkingas ir sujaudintas!”.

Prezidentą sveikinimo kalbomis pagerbė ne tik atlydėjusieji į ceremonijos vietą, bet ir LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Lietuvos olimpinės akademijos viceprezidentas prof. habil. dr. Algirdas Raslanas.

Garb--s ceremonijos sve--iai. Pirmoje eil--je pirmas PLSA prezidentas doc.dr. A.Povili--nas

Didžiulis Prezidento V. Adamkaus indėlis

PLSA prezidentas doc. dr. A. Poviliūnas susirinkusiesiems priminė, kad pirmos Pasaulio lietuvių sporto žaidynės buvo surengtos 1978 m. Toronte (Kanada). Po penkerių metų Prezidentas V. Adamkus, eidamas Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos vadovo pareigas, įdėjo didžiulį indėlį, organizuojant antrąsias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Doc. dr. A. Poviliūnas atkreipė dėmesį, kad 1988 metais, atkūrus Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, norėta sparčiai įsilieti į pasaulio lietuvių būrį. Tam didžiulę įtaką padarė Prezidento V. Adamkaus asmeninis indėlis.

„Jis pasistengė, kad Lietuvos lietuviai būtų pakviesti į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Jei ne Prezidento V. Adamkaus skambutis Pasaulio lietuvių ir Australijos lietuvių bendruomenių vadovybėms, kažin ar būtume galėję ten dalyvauti”, – teigė doc. dr. A. Poviliūnas, čia pat pažymėjęs, kad į Adelaidę (Australija) vykusi delegacija nebuvo didelė, tačiau jau turėjo patvirtintą tautišką giesmę, trispalvę.

„Paskui susitikome 1991 m. Lietuvoje –  neišlaukėme 5 m.”, – sakė doc. dr. A. Poviliūnas, menantis, kad Lietuvai tai buvusi „nepaprastai didelė” šventė.

Skaudino požiūris į Lietuvos lietuvius

Prezidentui --teikiamas apdovanojimas. S.Javaityt--s nuotr.

Prezidentas V. Adamkus, atsiimdamas apdovanojimą tikino esantis „dėkingas ir sujaudintas“.

Dalindamasis įspūdžiais apie Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, prisiminė, kaip organizatoriams pasiūlęs į trečiąsias žaidynes pakviesti ir Lietuvos sportininkus.

„Be galo džiaugėmės, kai Australijos lietuviai pasikvietė Lietuvos komandą. Tai buvo lūžis, ne tik sportiniu, bet ir politiniu požiūriu. Nes, reikia pripažinti, didelė dalis išeivijos tuo metu buvo labai abejinga, Lietuvos lietuvių požiūriu. Buvo net pasakymų, kad visi likę Lietuvoje – komunistai. Sakyčiau, tiesiog sprogdino iš vidaus tuos, kurie tuo netikėjo”, – emocingai kalbėjo Prezidentas V. Adamkus.

Jis džiaugėsi, kad reikšmingą žingsnį keičiant šį požiūrį – padarė sportininkai.

„Didžiuojuosi, kad save irgi galiu laikyti sportininku, nes tuo metu daug sportavau (primintina, kad Prezidentas V. Adamkus 1948 m. Europos pavergtųjų tautų olimpiadoje Niurnberge, lengvosios atletikos varžybose, pelnė du aukso ir du sidabro medalius, – aut. past.). Šiandien džiaugiuosi matydamas, kad padarytas svarbus žingsnis, siekiant apjungti pasaulio lietuvius organizacijoje. Manau, per sportą galime išlaikyti lietuvišką visuomenę, ugdyti visuomeniškumą, patriotiškumą”, – įsitikinęs Prezidentas.

Vienijantis tautiečius

Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius Edis Urbanavičius savo kalboje pažymėjo, kad PrezidApdovanojimasentas yra „tikrai iškili, ne tik sporto pasaulio asmenybė“. Jis išskyrė Prezidento V. Adamkaus gebėjimą vienyti tautą nesvarbu, kur bebūtum, bei pateikė Jį pavyzdžiu, iš kurio dera mokytis kaip, sunkiausiu keliu nueiti iki aukščiausių pasiekimų, pasiekti didžiausių tikslų.

LEU rektorius akademikas prof. habil. dr. A. Gaižutis džiaugėsi juntantis Prezidento rūpestį universitetu, nuolat iš Jo besisemiantis žinių kaip išsaugoti jaunąją kartą sveiką, protingą, atsakingą, gyvybingą, jaučiančią žmogiškojo orumo svarbą. „Juk visa tai neateina savaime”, – pabrėžė rektorius.

Po šios ceremonijos, nuvykus į Lietuvos olimpinės akademijos patalpas, esančias LEU, Prezidentas V. Adamkus pradžiugintas Lietuvos olimpinės akademijos medaliu, kurį nuo Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) įteikė PLSA prezidentas ir LOA prezidentas doc. dr. A. Poviliūnas.

Skirmantė Javaitytė

 Renginio organizatorių nuotraukos

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą