Lietuvių skautų jubiliejaus šventė Australijoje

Eglė Garrick

2018 metais Lietuvių skautų sąjunga švenčia šimtmetį. Pažymėdami  šį svarbų jubiliejų Lietuvos skautai nutarė surengti tris atskiras skautų stovyklas skirtingose pasaulio šalyse. Stovykla Lietuvoje, Rumšiškėse, bus surengta po Dainų šventės, o kitos dvi stovyklos – JAV ir Australijoje.

JAV stovykla rengiama prie Čikagos, „Rakas“ stovyklavietėje, o Australijoje – prie Melburno, Wonga Park. Australijoje pirma šimtmečio stovykla įvyko sausio  2–12 dienomis. Skautų organizacija Australijoje labai aktyvi, veikianti nuo pirmosios emigracijos bangos, pasiekusios šią šalį prieš beveik 70 metų, ir turinti aktyvius tuntus Sidnėjuje, Melburne, Adelaidėje. PLB valdybos narė, Finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick, kuri buvo Australijoje surengtos skautų stovyklos viršininko pavaduotoja, papasakojo apie stovyklą. Stovyklos viršininkas – Australijos Lietuvių Bendruomenės narys, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas Henrikas Antanaitis.

Dešunėje stovyklos viršininkas Henrikas Antanaitis

Į stovyklą Australijoje atvyko būrys skautų iš Lietuvos, Kanados, JAV, dalyvavo iki 200 skautų iš keturių kraštų. Stovyklą tęsėsi 11 dienų ir į programą buvo įtraukta ne tik skautiška ir lietuviška tematika, bet ir pažintis su Australija ir jos kultūra. Vyko „bumerangų darymo sesijos“, pokalbiai apie aborigenų kultūrą ir technologiją, australiški šokiai ir dainavimas, ir net buvo gaminami australiški patiekalai.

Kadangi trečdalis stovyklautojų buvo iš užsienio šalių, Australijos LSS suruošė jiems keletą įdomių ekskursijų – į Australijos gyvūnų sodą Healesville, į Phillip Island – mažytę salą už Melburno, kuri įžymi tuo, kad joje gyvena daug mažiausių pasaulyje pingvinų, juos galima matyti einančius iš jūros į savo namelius saulei tekant. Iš stovyklos buvo ruošiamos ir ekskursijos į gerai žinoma kelią Great Ocean Road ir į vynines Yarra Valley. Lietuviai skautai iš Lietuvos buvo atvykę anksčiau ir turėjo progą prieš prasidedant stovyklai praleisti kelias dienas Sidnėjuje ir Melburne.

LSS Tarybos pirmininkė Rūta Baltaduonytė-Lemon (iš Kanados) ASS Studijų dienose

Svečiai nebuvo pasirengę australiškai vasarai – dienomis termometras rodydavo iki 41 laipsnių karščio. Gaila, bet dėl gaisro pavojaus buvo draudžiama kūrenti laužus.

Stovykloje apsilankė skautai iš estų ir latvių bendruomenių bei vyresnės kartos lietuviai skautai, atstovai iš Australijos Lietuvių Bendruomenės ir įvairių organizacijų, tarp jų – Australijos LB pirmininkas Andrius Vaitiekūnas, kuris taip pat yra ir Jūros budys bei skautininkas.

Stovykloje vyko ir Akademikų skautų pastovyklė – pirmą kartą Australijoje ASS turėjo savo atskirą vienetą. Tuo pat metu buvo rengiamos ASS „Studijų Dienos“ su savo atskira programa, skirta ASS nariams. Nariai buvo iš keturių šalių – Lietuvos, Australijos, Kanados ir JAV. Akademikai skautai beveik išnykę Australijoje ir Kanadoje, bet stipriai reiškėsi Lietuvoje Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose ir JAV. Stovykloje atsirado 5 nauji kandidatai – keturi iš Australijos ir vienas iš JAV, taigi veikla vėl prasideda.

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai