JAV. Vaterburyje plevėsuoja trispalvė ir tęsiama lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo“ tradicija

Burmistras Linas Venclauskas su Irena Valys ir Janina B.Nawarskas. Waterbury. CT

Burmistras Linas Venclauskas su Irena Valys ir Janina B. Nawarskas

Mero asistento Joe Geary apdovanojimas L.Venclauskui. Waterbury rotušėje

Vaterburio rotušėje mero asistentas Joe Geary apdovanoja L. Venclauską

Sakoma, kad Kovo 11-osios nebūtų be Vasario 16-osios. Mums tai savaime suprantama ir kiekvienas lietuviškas telkinys išeivijoje stengiasi šias datas paminėti. Štai Vaterburyje (Waterbury), Konektikuto valstijoje, jau trisdešimt penkerius metus gyvuoja lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo“ tradicija. Šiais metais ceremonija skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienos (1918 m. vasario 16-osios) ir Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos (1990 m. kovo 11-osios) paminėjimui. Ta proga šių metų kovo 11-ąją Vaterburio miesto rotušėje, iškelta Lietuvos vėliava ir pristatytas dienos Garbės Burmistras (Meras). Vaterburio miesto 46-ojo mero Neil M. O‘Leary asistentas Joe Geary savo kalboje pasveikino šiais metais pagerbtą lietuvių bendruomenės atstovą Liną Venclauską bei džiaugėsi atėjusiu pavasariu ir sveikino susirinkusius lietuvius. Konektikuto valstijos senatorė Terry Corcoran perdavė dienos burmistrui Linui sveikinimus, pasirašytus paties JAV senatoriaus Richart Blumenthal, jog meras teisėtas.  Konektikuto valstijos senatas ir rūmų atstovai sutiko ir pritarė vienos dienos mero paskirimu.

Waterbury Lietuviskos veliavo s pakėlimo ceremonija. CT

Lietuviškos vėliavos pakėlimo ceremonija

Dienos mero pagerbimo šventės programa priešais savivaldybės rotušę buvo pradėta oficialiu lietuviškos trispalvės vėliavos pakėlimu, kuriam vadovavo vietinės septintosios „Lietuvos vyčių“ kuopos prezidentas Linas A. Balsys, prieš kelis metus taip pat tapęs Vaterburio lietuviškuoju meru, o septintoji “Vyčių” kuopa šiais metais švenčia savo veiklos 100-metį.

Meras Linas Venclauskas ir Lietuvisku Vy čių 7 kuopos prezidentas Linas Balsys

Meras Linas Venclauskas ir Lietuviškų Vyčių 7-osios kuopos prezidentas Linas Balsys

Tuo tarpu 2016 metų vienos dienos burmistras Linas Venclauskas, Amerikos lietuvis, dėkojo visiems, papasakojo apie savo tėvus, džiaugėsi, jog tai ir kovo 11-osios šventė, kad Lietuva laisva šalis. Linas Venclauskas priklauso ne tik “Vyčiams”, bet ir Lietuvos klubui, šoka tautinių šokių kolektyve “Berželis”, lankė parapijinę mokyklą, šiuo metu tarnauja Torrington miesto policijoje – leitenantas ir spaudos atstovas. Kažkada Vaterburyje gyveno per dešimt tūkstančių lietuvių, tai antroji, seniausioji lietuviška Šv. Juozapo parapija Amerikoje. Per trisdešimt penkerius metus, kasmet išrenkamas lietuviškos dienos meras ar merė, turintis lietuviškų šaknų bei nusipelnęs Vaterburio miestui.

Irena Nakienė-Valys su Rita Vileišyte-Bagdoniene, Lietuvos legendos dr. Jono Vileišio dukra

Irena Nakienė-Valys su Rita Vileišyte-Bagdoniene, Lietuvos legendos dr. Jono Vileišio dukra

Dienos mero šventėje dalyvavo ir buvusieji jau “prisaikdinti” merai: Janina B. Nawarskas, dabar Southbury (Konektikuto v.) gyvenanti Amerikos lietuvė, Rita Vileišytė-Bagdonienė, vienintelė gyva tikros Lietuvos legendos dr. Jono Vileišio duktė, į JAV atvykusi 1951 m. bei daugelis kitų. Labai svarbu paminėti, jog 1948 -1956 metais lietuviškų šaknų iš motinos pusės Raymond E. Snyder, respublikonas, buvo išrinktas net 4 kartus meru ir vadovavo Vaterburio savivaldybei. Jo sūnus taip pat buvo “prisaikdintas” vienos dienos meru. Galime džiaugtis ir didžiuotis, jog Amerikoje, Konektikuto valstijoje plevėsuoja mūsų trispalvė ir tęsiama lietuviškojo dienos mero „prisaikdinimo“ tradicija.

Irena Nakienė-Valys

JAV Rytinės Konektikuto apylinkės pirmininkė

PLB XV Seimo narė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą