KIEKVIENAS MOTYVUOTAS LIETUVIS YRA SVARBUS IR REIKALINGAS LIETUVAI

2015 m. balandžio 1 d. Užsienio reikalų komitetas, vadovaudamasis Seimo statute jam nustatyta prerogatyva kartu su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis palaikyti ir plėtoti ryšius su Lietuvos išeiviais, išklausė užsienio reikalų viceministro Mantvydo Bekešiaus informaciją apie „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą 2014 metais ir jos vykdymo perspektyvas bei iššūkius ateičiai.

GLOBALIOS_LIETUVOS_institucijos

Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė detaliau pristatė „Globalios Lietuvos“ programos tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą, finansavimo tendencijas, supažindino su institucijų vykdoma veikla ir projektais. Posėdžio metu buvo akcentuota, kad siekiant sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti turi būti stiprinamos užsienio lietuvių bendruomenės ir organizacijos, sudarant galimybes mokytis lietuvių kalbos, išlaikyti tautiškumą, ir stiprinami ryšiai su užsienio lietuvių profesionalais – asmenimis, turinčiais laimėjimus profesinėje srityje, pripažintais ir įtakingais savo buvimo šalyje ir galinčiais labai konkrečiais projektais prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo, investicijų pritraukimo, profesinės mentorystės projektų, konsultavimo, Lietuvos konkurencingumo didinimo.

Pasidžiaugta, kad „Globalios Lietuvos“ programa leido integruoti užsienio lietuvių klausimus į programą vykdančių institucijų, kurios yra profesionalės savo srityse, darbotvarkes. Pabrėžta, kad „Globalios Lietuvos“ programa yra pagrindinė valstybės institucijų ir įstaigų vykdoma programa, skirta įtvirtinti abipusę partnerystę ir pagarba grįstą Lietuvos valstybės ir jos diasporos bendradarbiavimą, telkianti užsienio lietuvius valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti, skatinanti juos įsitraukti į valstybės gyvenimą, puoselėti lietuvių kalbą, lietuvių tautinį tapatumą, stiprinti jų tarpusavio ryšius su Lietuva.

Komitetas, pritardamas „Globalios Lietuvos“ programos tarpinstitucinio veiklos plano 2014 metais įgyvendinimo rezultatams, priėmė sprendimą:

Globalios Lietuvos“ idėja grįsta suvokimu, kad esame viena Lietuvos tauta ir kiekvienas motyvuotas lietuvis ar su Lietuva save siejantis asmuo yra svarbus ir reikalingas Lietuvai, nesvarbu, kur jis dirbtų ir gyventų, kiekvienas savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi gali prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos. Ši idėja įtvirtinta „Globalios Lietuvos – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje“, kuria siekiama palaikyti ryšius su užsienio lietuviais bei sutelkti Lietuvos diasporą Lietuvos valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti. Programa pradėta įgyvendinti 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 patvirtinus Programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą ir sukūrus institucinę sąrangą, leidusią įtraukti į veiklą „arčiausiai“ užsienio lietuvių esančias Lietuvos diplomatines atstovybes.

LR Seimo Užsienio reikalų biuro informacija

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą