Kaune vyks konferencija „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“

Lietuvių tautos, kaip ir visų kitų tautų, būtina išlikimo sąlyga – istorinė atmintis, savos kultūros saugojimas ir kasdieninis jos puoselėjimas. Norint sunaikinti tautą, reikia priversti ją užmiršti savo istoriją ir įdiegti men­ka­ver­tiškumo kompleksą. Blėstant atminčiai, deformuojasi istorinė sąmonė, nyksta prisirišimas prie brangiausio turto – savo tautos ir valstybės. Taip atsiranda didelės prielaidos savos valstybės ir tautos išnykimui. Nuo tautos sąmoningumo priklauso istorijos praeities tyrinėjimas, jos šaltinių publikavimas ir mūsų tautos nusipelniusių sūnų bei dukrų tinkamas įamžinimas. Visų laikų Lietuvos okupantai iš lietuvių stengdavosi ištrinti istorinę atmintį, tautinę savimonę, tautiškumą bei mūsų krašto brangiausius žmones.

Mokslinė konferencija ,,Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“ rengiama pirmą kartą Lietuvos istorijoje 2016 m. gegužės 20 d. Lietuvos sporto universitete Kaune. Šią mokslinę konferenciją rengia trys organizacijos: Pasaulio lietuvių sporto asociacija, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Ši mokslinė konferencija turi labai svarbią reikšmę lietuvių tautos šiandieniniame ir ateities gyvenime. Pasaulio lietuvių sporto asociacijos nariai pirmieji atkreipė dėmesį, kad mūsų išeivija pirmoji sudėjo fundamentalius sporto pagrindus Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Lietuvių išeivija atliko svarbų vaidmenį mūsų tautos sporto istorijoje, ji atidavė daug fizinių bei dvasinių jėgų ir šventai tikėjo, kad sportinė veikla sutelkė ir sutelkia tautiečius bei skiepija meilę Lietuvai. Ji ugdė ir ugdo lietuvių išeivijos dvasines jėgas, skatino tarpusavio draugystę, bendradarbiavimą, jaunų žmonių auklėjimą, savigarbos ugdymą ir lietuviškumo išlaikymą. Deja, vieni lietuvių išeivijos sporto organizatoriai, sportininkai, sporto teisėjai, sporto žurnalistai ir kiti sporto visuomenininkai dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių Antrojoje Lietuvoje Respublikoje buvo visiškai pamiršti, kiti netinkamai įvertinti ir pažymėti mūsų tautos istorijoje. Šioje konferencijoje bus pirmą kartą skaitomi pranešimai apie kai kurias lietuvių išeivijos sportines organizacijas, darbuotojus, sportininkus bei jų laimėjimus sporto pasaulyje, kurie nėra įtraukti į mūsų šalies sporto, valstybės istoriją ar pažymėti klaidingai.

SONY DSC

PLSA archyvų nuotraukoje – Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas, buvęs ilgametis Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto vadovas dr. Artūras Poviliūnas (iš kairės) ir jo pavaduotojas Valentinas Aleksa – I Mokslinės konferencijos „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“ pagrindiniai organizatoriai

 

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ASOCIACIJA
LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS
LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA

I MOKSLINĖ KONFERENCIJA ,,PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA IR ATEITIES VIZIJA“
2016 m. gegužės 20 d. 10.00–17.00

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.20–9.50 Konferencijos dalyvių registracija

10.00–10.30 Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis:
Lietuvos sporto universiteto rektorius dr. Aivaras Ratkevičius, Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis, Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas, Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas doc. dr. Artūras Poviliūnas.

10.30–10.50 Apdovanojimai
Moderatoriai: Valentinas Aleksa ir dr. Daiva Majauskienė

10.50–11.05 Nuo tautinės olimpiados per Australiją – amžinai į Lietuvą
Pranešėjas – doc. dr. Artūras Poviliūnas (Lietuvos edukologijos universitetas)

11.05–11.20 Lietuvių sportas Vokietijoje 1945–1950 metais
Pranešėjas – dr. Steponas Gečas (Lietuvos olimpinė akademija)

11.20–11.35 Lietuvos ir lietuvių išeivių ryšiai per sportą
Pranešėjas – Pranas Majauskas (Lietuvos sporto muziejus)

11.35–11.50 Lietuvių išeivijos sporto organizacijos ir jų organizatoriai „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ bei Pasaulio lietuvių sporto asociacija
Pranešėjai – Valentinas Aleksa (Pasaulio lietuvių sporto asociacija), prof. dr. Audronė Dumčienė (Lietuvos sporto universitetas), doc. dr. Artūras Poviliūnas (Lietuvos edukologijos universitetas)

11.50–12.05 Išeivijos lietuvių sportininkų indėlis į Lietuvos krepšinio raidą
Pranešėjas – Arvydas Jakštas (Lietuvos sporto muziejus)

12.05–12.20 ŠALFASS ištakos, istorija ir dabartis
Pranešėjas – Laurynas R. Misevičius (Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga)

12.20–12.35 Lietuvos kultūrizmo lobynas: nuo priešistorijos už Atlanto iki dabartinių kelrodžių žvaigždžių
Pranešėjai – doc. dr. Ramutis Kairaitis (Lietuvos sporto universitetas), Arūnas Petraitis (Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacija)

12.35–12.50 Sportas JAV lietuvių „Lietuvos vyčių“ organizacijoje 1913–1940 metais
Pranešėjas – Egidijus Balandis (Vytauto Didžiojo universitetas)

12.35–12.50 Diskusijos

12.50–13.20 Apdovanojimai

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą