JAV mokslininkas domisi savo lietuviškomis šaknimis

Prieš kelias dienas „Mokslo Lietuvos“ redakciją aplankė Centrinės Floridos universiteto Viešojo administravimo mokyklos dėstytojas, Viešojo ir pelno nesiekiančio sektoriaus vadybos centro direktorius Thomas A. Bryer, šiuo metu besidarbuojantis Kauno technologijos universiteto KTU Viešosios politikos ir administravimo institute pagal trejus metus (2015-2017) trunkančią Fulbraito (Fulbright) programą. Susidomėjimą Lietuva paskatino tai, kad abu mokslininko tėvai turi lietuviškas šaknis. Apsilankęs mūsų redakcijoje jis pirmiausiai parodė lietuvišką savo močiutės Barboros Ginelevičiūtės, kilusios iš Kėdainių krašto, gimimo liudijimą. Būdama trylikos ji 1938 metais su tėvais atvyko į JAV.

Thomas A. Bryer redakcijoje

Dr. Thomas A. Bryer „Mokslo Lietuvos“ redakcijoje. J. Jasaičio nuotr.

Thomas išaugo mišrioje šeimoje, kurioje jau niekas lietuviškai nekalbėjo, tačiau su lietuviška giminės kilme jį supažindino. Atvykęs į Lietuvą jis jau žinojo ir kitų savo artimųjų – Bučinskų ir Pupelių, gyvenusių Lietuvoje, pavardes. Thomui gavus Fulbraito stipendiją, apsilankyti Lietuvoje ryžosi ir jo mama. Tačiau mokslininkas nieko nežinojo apie tai, kad Jungtinėse Valstijose jau seniai veikia JAV Lietuvių bendruomenė, telkianti ir mokslininkus, kad dar prieš Lietuvai atkuriant nepriklausomybę čia buvo pradėti organizuoti Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumai.

Aišku, didžiausia kliūtis įsijungti į tokią veiklą yra kalbos barjeras, todėl jau pirmaisiais metais, atvykęs į Lietuvą, Thomas nusprendė pasinaudoti galimybe išmokti lietuviškai. Praėjusią vasarą jis savo iniciatyva lankė Vilniaus universitete organizuojamus lietuvių kalbos kursus ir šias studijas žada pratęsti ir šiemet. Tai leis jam žymiai geriau susipažinti su Lietuva ir gal būt net susirasti čia dar gyvenančius giminaičius. Valstybės archyve esanti informacija leis gerokai papildyti jo genealoginį medį.

Kauno technologijos universiteto atstovai apie Thomo veiklą Lietuvoje kalba su nuoširdžiu susižavėjimu. Viešosios politikos ir administravimo instituto darbuotoja laiške „Mokslo Lietuvos“ redakcijai rašo, kad „tokio dalykiško, kompetentingo, atviro ir bendradarbiaujančio, geranoriškai padedančio pačiose įvairiausiose mokslo ir studijų proceso situacijose mokslininko-užsieniečio dar nebuvo tekę sutikti. Tiek, kiek Thomo dėka mes visi pasiekėme fakultete per šiuos metus, manau, nebūtume pasiekę dar ilgai. Džiaugiamės, kad Thomas turi didelę vidinę motyvaciją dalintis su mumis savo kompetencijomis ir kontaktais. Jo dėka užsimezgė dar daugiau produktyvių bendradarbiavimo ryšių su užsienio (ne tik JAV) mokslininkais…“

Thomo A. Bryer moksliniai pasiekimai – labai įspūdingi. Tai ir publikacijos įtakingiausiuose periodiniuose mokslo leidiniuose, ir reikšmingi jau įvykdyti projektai, ir ryšiai su įvairių valstybių mokslo institucijomis. Apsilankęs „Mokslo Lietuvos“ redakcijoje Thomas labai atidžiai domėjosi socioekonominiais skirtingų regionų raidos pokyčiais ir papasakojo apie galimybę organizuoti lyginamuosius tarpuniversitetinius šios situacijos tyrimus. Jo dėka nepriklausomybę atgavusios valstybės demokratinių reformų procesai gali būti išsamiai atskleisti ir pristatyti tarptautinių tyrimų kontekste.

„Mokslo Lietuvos“ informacija.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą