JAV LB Naujosios Anglijos apygardos ir Bostono LB naujienos

ZIVILĖ SYMEONIDIS

Prieš dvi savaites JAV Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė pakvietė visus Bostono apylinkės valdybos bei Naujosios Anglijos apygardos valdybos narius ir apylinkių pirmininkus į virtualų susirinkimą, kurį pasiūlė sušaukti Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė. Dalyvavo  „Atlanto“ (Meinas), Keip Kodo (Cape Cod), Nantaketo (Nantucket) salos, Vorčesterio (Worcester) apylinkių pirmininkai, Bostono apylinkės valdybos nariai ir kai kurių organizacijų bei klubų atstovai: skautams atstovavo Nida Purins, o Pietų Bostono (South Boston) lietuvių piliečių asociacijai – Gintaras Subatis ir Juozas Auštras, Šv. Petro parapijai – Daiva Navickienė.

Bostono LB savanoriai

Susirinkimo tikslas buvo aptarti su Covid-19 susijusias lietuvių bendruomenės Naujojoje Anglijoje aktualijas. Apylinkių vadovai pasidžiaugė, kad jų apylinkių nariai kol kas visi sveiki, o pagalbos jiems reikia pačiais įvairiausiais klausimais – nuo informacijos, kur gauti kaukių ir dezinfekcinių priemonių, iki informacijos, į ką kreiptis dėl Covid-19 JAV užstrigusiems Lietuvos piliečiams. Kiekvienos apylinkės rūpesčiai skyrėsi priklausomai nuo bendruomenės narių amžiaus. Nantaketo (Nantucket) ir „Atlanto“ apylinkėse daugiau jaunesnių žmonių ir jiems aktuali informacija, kur kreiptis dėl pašalpų netekus darbo, o Bostone ir jo apylinkėse (Cape Cod) yra daug vyresniosios kartos žmonių, kurie patenka į rizikos grupes ir dabar jaučiasi vienišesni, atskirti ar itin pažeidžiami. „Atlanto“ bendruomenės pirmininkė Vaida Lowell pasiūlė sudaryti ir išsiųsti anketą Naujosios Anglijos apygardos nariams, kur jie galėtų nurodyti, kokia pagalba jiems šiuo metu reikalingiausia. Naujosios Anglijos LB apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė sudarė išteklių sąrašą ir suteikė informaciją, kur galima įsigyti kaukių ir dezinfekcinių priemonių, bei pateikė nuorodas, kur galima kreiptis dėl teisinės ar konsulinės pagalbos. Šią informaciją paplatino Giedrius Švenčionis Facebook Bostono apylinkės ir Bostono lituanistinės mokyklose tinklalapiuose. Buvo paruoštas ir popierinis anketos variantas.

Estera Sunelaite, Bostono LB apylinkės pirmininkė Estera Sunelaitė ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė nuo ankstyvo ryto pasiruošusios darbui Sv.Petro bažnyčios salėje.

Susirinkimo metu gimė puiki idėja – suorganizuoti kugelio kepimo akciją išvežiojant jį Bostone ir Bostono apylinkėse gyvenantiems pagyvenusiems ir sergantiems vienišiems parapijiečiams. Akcijos tikslas – suvienyti visus šiuo sunkiu metu ir pradžiuginti vyresniosios kartos bendruomenės narius, kuriems šis laikotarpis yra ypač sunkus dėl izoliacijos – sunku būti atskirtiems nuo šeimos narių ir draugų. Dauguma šių žmonių buvo labai aktyvūs lietuvių bendruomenės ir bažnyčios nariai, daug metų puoselėję lietuvybę, ir tai tik maža padėka, parodant, kad jie yra svarbūs, nepamiršti ir vertinami bendruomenės nariai.

Daiva Navickiene, Šv. Petro parapijos valdybos narė

Kugelį buvo nuspręsta kepti Bostono Šv. Petro bažnyčios virtuvėje, klebonas Peteris DeFazio pasisiūlė išvežioti maistą aplink bažnyčią gyvenantiems parapijiečiams. Visi pasiskirstė darbais: Pietų Bostono lietuvių piliečių asociacija skyrė maisto produktų, Naujosios Anglijos apygardos LB pirmininkė Regina Balčaitienė ir Bostono apylinkės valdybos pirmininkė Estera Sunelaitė buvo atsakingos už kugelio paruošimą, Daiva Navickienė, ilgametė lietuvių bendruomenės ir parapijos komiteto narė, – už kugelio iškepimą, skautai ir Bostono lituanistinės mokyklos atstovai bei kredito unijos „Taupa“ atstovai pasisiūlė išvežioti maistą, Naujosios Anglijos LB apygardos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Čepas sudarė senjorų sąrašus ir išplatino išvežiojimo žemėlapius. Kol vieni vežiojo kugelį, kiti skambino patikrinti, ar kugelis ir dešrelės su troškintais kopūstais pasiekė adresatus, ir išgirdo be galo daug jaudinančių padėkų. Ištrauka iš gerbiamos menininkės Inos Nenortienės elektroninio laiško:

Nežinau kam dėkoti, kieno buvo idėja aplankyti parapijiečius su maistu ir kitom dovanom. Mane tai sujaudino iki ašarų, nes nesijaučiu verta tokio dėmesio, nes esu pilnai aprūpinta savo šeimos. Pasijutau lyg tenai, su visais, po mišių salėje…. ta pati dešrelė su kopūstais ir kugeliu! Ko gi daugiau reikia …. bet tas jausmas, kad mes esam tikrai didelė lietuviška šeima ir rūpinamės vieni kitais, yra nepakeiciamas jausmas.   
Prašau perduoti mano nuoširdžiausią ačiū visiems, kurie veikia šiuo kritišku momentu tame rate. Ačiū už maldas ir informaciją. Apkabinu visus iš tolo…

 O čia Reginos Petrutienės, ilgametės Cape Cod apylinkės LB pirmininkės, padėka:

Kažkas nepaprasto… Prašau padėkoti visiems dalyviams užbaigiant šį didelį darbą. 
Taip pat malonu, kad mes senukai nesam užmiršti ir gavom net kelis didelius pietus tame dideliame maiše, kuris buvo labai gražiai išdekoruotas ir pilnas ne tik maisto, bet ir reikalingų reikmenų kovoti su coronavirusu…  Nors nedaug Cape Code senukų, bet bandome susijungti kelis kartus per savaitę ir pasikalbėti… Kolkas esame sveiki.

Estera Sunelaitė Regina Balčaitienė ir Regina Petrutienė, buvusi Cape Cod LB ilgametė apylinkės pirmininkė

Dauguma senjorų buvo sujaudinti iki ašarų, nes buvo miela, kad buvo prisiminti, aplankyti, pakalbinti telefonu. Jie džiaugėsi parodytu dėmesiu ir netikėtu siurprizu. Ką tik iš orkaitės ir dar garuojantis kugelis su spirgučiais ir grietine, dešrelės su troškintais kopūstais, dailiai supakuoti popieriniame maišelyje su lietuviška atributika ir rūtos paveikslėliu (maišeliais ir jų dailiu dizainu pasirūpino Regina Balčaitienė), buvo geriausia dovana, nes nuoširdi. Maišeliuose taip pat buvo dezinfekcinė priemonė rankoms (ją parūpino skautai), Dievo Motinos paveikslėlis, skautų piešinėliai ir anketa dėl Naujosios Anglijos apygardos lietuvių bendruomenės narių poreikių, bei jiems aktuali informacija dėl Covid-19. Ši akcija – smagi ir visus mus suvienijusi veikla, suteikusi džiaugsmo ir senjorams, ir tos akcijos organizatoriams. Tik kartu ir pasirūpindami vieni kitais galime išlikti stiprūs ir įveikti šią negandą.

Akciją organizavo JAV Bostono apylinkės LB valdyba, atsiliepdama į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir JAV Krašto Valdybos kvietimą organizuoti Covid-19 akcijas pasaulio lietuvių bendruomenėse. Dėkojame visiems Naujosios Anglijos LB apylinkių pirmininkams, LB Krašto Valdybos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovams už laiku suteiktą informaciją ir pagalbą bei rūpestį dėl Covid 19 pandemijos šiuo sudėtingu laikotarpiu. Bostono apylinkės valdyba šią estafetę perduoda lietuvių Šv. Petro bažnyčios vadovybei, kuri pažadėjo po kelių savaičių, gegužės mėnesio 30 dieną, surengti panašią akciją. Geri pavyzdžiai užkrečia.

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai