GYVAS KONTAKTAS – NIEKUO NEPAMAINOMAS

2015 m. sausio 16-18 d. Urugvajuje vyks pirmas jungtinis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas.  Montevidėjuje lietuviškame susitikime dalyvaus ir senosios žemyno lietuvių bendruomenės, ir regiono lietuvių jaunimo bendruomenės, laukiama garbingų svečių iš Lietuvos. Pirmieji sujudimai Bendruomenėse jau vyksta, – rengiamasi reikšmingam savaitgaliui, prasidėjo ir pirmieji darbiniai bei pažintiniai Lietuvos atstovų susitikimai su Bendruomenėmis.

2015 m. sausio 13 d. LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė kartu su Lietuvos Respublikos generaline konsule Pietų Amerikoje Laura Gobužaite, nuo 2012 m. pabaigos reziduojančia Brazilijoje, aplankė Argentinos lietuvių bendruomenę. Prie garbių svečių prisijungė ir Lietuvos garbės generalinis konsulas Buenos Airių mieste ir provincijoje Sergio Hectoras Nunesas.

argentinoje 20150113 002

Argentinos lietuvių susitikimas su Ginte Damušyte, Laura Guobužaite ir Sergio Hectoru Nunesu. ALB nuotrauka. 2015.

Argentinos lietuviai turėjo galimybę aptarti konsulinius klausimus, Bendruomenei šiandien svarbias problemos. Bendruomenė svečiams parodė Lietuvių susivienyjimo Argentinoje patalpas, vėliau visi kartu lankėsi 1941-1942 m. marijonų vienuolių iniciatyva pastatyta Aušros Vartų bažnyčia Avaljanedoje, “Nemuno” draugiją Berise.

argentinoje 20150113 005

Argentinos lietuvių bendruomenės buveinė. ALB nuotrauka. 2015.

Susitikimas buvo Bendruomenei naudingas, dar kartą parodęs, kad gyvas, betarpiškas kontaktas yra begaliniai svarbus ir šiais technologijų laikais: jei aptarti įvairius klausimus galima ir internetu, tai paragauti tikro argentinietiško asado – tiktai būnant Argentinoje, kuris tik gardesnis, kada valgomas artimųjų draugėje.

Jurgis Brazaitis, Argentinos lietuvių bendruomenė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą