FILADELFIJOS LIETUVIŲ RADIJO ARCHYVAS GRĮŽTA

2014 m. lapkričio 10 d. žymi JAV lietuvių bendruomenės veikėja, ilgametė Filadelfijos lietuvių radijo „Bendruomenės balsas“ redaktorė ir vedėja Julija Dantienė perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui dalį jos redaguotų ar vestų radijo laidų įrašų bei rašytinius dokumentus apie „Bendruomenės balso“ radijo veiklą.

Filadelfijos lietuvių radijas „Bendruomenės balsas“ buvo viena seniausių lietuviškų radijo stočių JAV, su nedidelėmis pertraukomis veikusi nuo 1931 m. iki 2008 m. Radijo steigėjas buvo antros kartos JAV lietuvis Petras Petraitis, o vėliau jo pradėtą darbą tęsė daugelis lietuvybei pasišventusių tautiečių, anksčiau ar vėliau atvykusių į JAV. Filadelfijos lietuvių kultūrinį gyvenimą ypač atgaivino nauja, pokario emigrantų banga. Po 1950 m. Filadelfijoje pradėjo veikti ne viena lietuviška sekmadieninė mokykla, steigėsi tautinių šokių, dainų kolektyvai, buvo švenčiamos tautinės lietuviškos šventės, minimos sukaktys. Visa tai nulėmė sėkmingą lietuviškos radijo stoties gyvavimą. Ypač svarbiu naujienų šaltiniu „Bendruomenės balsas“ buvo Lietuvai atgaunant Nepriklausomybę. Kintant technologijoms, daugeliui žiniasklaidos priemonių persikeliant į internetą, radijo transliacijų reikšmė sumenko. Sumažėjo klausytojų ratas, o tuo pačiu ir finansavimas. 2008 m. radijas sustabdė transliacijas.

filadelfijos archyvai 001

LCVA buvo perduota dalis paskutinių radijo gyvavimo metų transliacijų įrašai. Ankstesnių metų  įrašai (1960 – 1985 m.) yra saugomi Pensilvanijos Istorikų draugijos (Historical Society of Pensylvania) bibliotekoje Filadelfijoje.

LCVA Dokumentų sklaidos skyrius

Ingos Vizgirdienės nuotraukos

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą