Dainų ir šokių vakarą Bostone buvome tarsi „viena šeima – viena tauta“

Dalia Shilas

Šiltą gegužės vakarą Masačusetso valstijos Bostono Lietuvių Bendruomenė susirinko į Lietuvių piliečių klubą paminėti Motinos dieną dainomis ir šokiais.

DSC01568-2

Vakaro svečiams diriguoja choro „Exultate“ vadovė, muzikė ir kompozitorė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Viduryje: JAV LB Bostono apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė

Šventės dalyvius puikia programa pradžiugino du kolektyvai – iš Klivlando atvykęs choras „Exultate“ ir Bostono lietuvių tautinių šokių grupė „Sambūris“.

Lietuvių ir amerikiečių choras „Exultate“ gyvuoja jau daugiau kaip tris dešimtmečius ir yra Klivlando lietuvių bendruomenės pasididžiavimas. Nuo pat choro įkūrimo 1982 m. jam vadovauja pianistė, pedagogė, nusipelniusi dirigentė ir kompozitorė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Pagrindinė solistė – Virginija Bruožytė-Muliolienė, akompaniatorius – Williamas Shafferis. Chorą sudaro 50 narių – nuo moksleivių iki garbaus amžiaus dainininkų. Gausų ir įvairų choro repertuarą sudaro bažnytinė ir pasaulietinė muzika – apie 350 klasikinių ir lietuvių kompozitorių sukurtų kūrinių. Choras yra išleidęs tris kompaktines plokšteles: „Prakartėlėn skubu“, „Prisikėlė Jis“ ir „Gyvenimas – Giesmė“.

DSC01571-2

Chorui diriguoja Rita Čyvaitė-Kliorienė

Šis choras surengė daugybę solo koncertų Klivlande, Čikagoje, Detroite, Monrealyje, Filadelfijoje, Ročesteryje, Sankt Peterburge (Floridos valstija), Toronte, jo nariai koncertavo Romoje ir Vilniuje, dalyvavo trijuose Šiaurės Amerikos dainų festivaliuose Čikagoje ir Toronte. Daug nusipelnė atgaivinant Šiaurės Amerikos dainų festivalio tradicijas puiki choro vadovė, muzikė ir kompozitorė Rita Čyvaitė-Kliorienė, kuri nuo ketverių metų pradėjo mokytis skambinti fortepijonu.

DSC01548-2

Rita Čyvaitė-Kliorienė buvo VIII-osios Lietuvių dainų šventės vyriausioji meno vadovė. R. Č. Kliorienė ilgą laiką dirbo Šv. Kazimiero lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje Klivlande, ateitininkų stovykloje „Dainava“, dalyvauja įvairiuose išeivijos chorų renginiuose. Kartu su chorais “Volungė” ir “Dainava” ji paruošė trijų chorų programą su kuria koncertavo Klivlande, Čikagoje ir Toronte. R.Č. Kliorienė yra sukūrusi, aranžavusi, harmonizavusi daug dainų vaikams ir suaugusių chorams. Ji priklauso įvairioms profesinėms Amerikos ir Lietuvos organizacijoms, palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos kompozitoriais, nuolat lankosi Lietuvoje ir dalyvauja daugelyje pasaulio lietuvių švenčių.

DSC01555-3Susirinkusieji į šventinį vakarą su malonumu klausėsi choro atliekamų dainų: „Ei jovar, jovar!“ (muz. Nijolės Sinkevičiūtės, lietuvių liaudies žodžiai), „Saulė teka“ (muz. Vytauto Montvilos, žodž. Mykolo Karčiausko), „Poeto svajonė“ (muz. Fausto Strolios, žodž. Henriko Nagio) ir kitų. Visi sutartinai padainavo „Žemėj Lietuvos“ (muz. Kęstučio Vasiliausko aranž. Ritos Kliorienės, žodž. Sigito Gedos), „Padainuosim mes sustoję“ (lietuvių liaudies daina, aranž. Dariaus Polikaičio), „Viena šeima – viena tauta“ (muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės, žodž. Nijolės Kersnauskaitės).

Bostone 1937 metais suburta lietuvių tautinių šokių grupė „Sambūris“ yra Šiaurės Amerikos ilgiausiai gyvuojantis kolektyvas. „Sambūris“ yra dalyvavęs visose 14 Lietuvių Tautinių Šokių šventėse ir keturiose Lietuvos Dainų šventėse. Šiuo metu kolektyvas ruošiasi 2016 m. Baltimorėje liepos 3 d. vyksiančiai XV-ajai Lietuvių tautinių šokių šventei „Šaukia ten tave kelionė“. „Sambūriui“ vadovauja Tomas Mikuckis, Rūta Mickūnas, Audra Veitas-Avižonis ir Daiva Veitas.

DSC01680-3

Dešinėje „Sambūrio“ vadovas, 2016 m. Baltimorėje liepos 3 d. vyksiančios XV Lietuvių tautinių šokių šventės „Šaukia ten tave kelionė“ vyriausiasis meninis vadovas Tomas Mikuckis

DSC01587-2 copy

DSC01581-2 copy

Ansamblis padovanojo bostoniškiams neužmirštamas šokių šventės programos „Šaukia ten tave kelionė“ akimirkas.

Vyresnieji atliko šokius „Ak, norėtum grįžti“, „Kubilinis“ (Laimutės Kisielienės choreog.) ir „Subatvakaris“ (Tamaros Kalibataitės choreog.).

DSC01747-2Jaunimas trypė „Pasiutusiai gražios Jadvygos polką“ (Vidmanto Mačiulskio choreog.), „Malūnėlį“ (Kotrynos Marijošienės ir Juozo Lingio choreog, Tomo Mikuckio kompozicija), „Aštuonvytį“ (Juozo Lingio choreog.) „Liuoksinį“ (Ričardo Tamučio choreog.) ir „Šventinę polką“ (Juozo Lingio choreog, Tomo Mikuckio kompozicija). DSC01739-2

Jauniai smagiai sušoko „Jerubėlę“ (Juozo Lingio komp.) ir „Varžytuvių polką“ (Aldonos Ivanauskienės choreog., Tomo Mikuckio ir Vilijos Yčaitės kompozicija), o vaikai – „Pasėjau kanapę“ (Onos Razutienės choreog.) ir „Vėjo malūnėlį“ (Rūtos Narijauskaitės choreog.).

DSC01708-2DSC01626-2DSC01755-2DSC01611-3DSC01618-3

Gegužinę pravedė Dorsey Minns.

Dalios Shilas nuotraukos

www.pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srt

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą