DALYVAVIMAS BENDRUOMENIŲ VEIKLOJE PADEDA IŠSAUGOTI TAUTIŠKUMĄ

2013 sausis virselisUžsienio reikalų ministerijoje 2012 m. lapkričio 22 dieną pristatyti ministerijos užsakymu tyrimų bendrovės „RAIT“ atliktos apklausos rezultatai byloja, kad absoliuti dauguma užsienio lietuvių domisi įvykiais Lietuvoje ir 7 iš 10 užsienio lietuvių mano, kad kliūčių bendradarbiauti su Lietuva nėra – tereikia daugiau asmeninės iniciatyvos. Tyrimo duomenimis, 9 iš 10 užsienio lietuvių domisi įvykiais tėvynėje, tačiau tik 38 proc. jų viena ar kita forma dalyvauja Lietuvos viešajame gyvenime. Anot Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, tokie duomenys leidžia daryti prielaidą, jog užsienio lietuviai, nors ir nemato kliūčių aktyviau bendradarbiauti su Lietuva, šalies gyvenime vis dėlto dažnai užima stebėtojo vaidmenį.

„Šiuolaikinėje daugiakultūrėje aplinkoje ir globalizacijos amžiuje lietuvių šeimos portretas yra nuolat kintantis. Užsienyje gyvenantys lietuviai yra labai skirtingi savo poreikiais, interesais, pomėgiais, todėl visi kartu turime atrasti efektyviausias bendradarbiavimo formas, patobulinti jau egzistuojančius ir sėkmingai veikiančius bendradarbiavimo modelius, kad Lietuvos ir jos diasporos pastangos kurti ateities Lietuvą būtų sėkmingos“, – diskusijoje apie apklausos rezultatus teigė užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius.

Viceministras atkreipė dėmesį, kad vienas iš tokių naujų Lietuvos ir užsienyje gyvenančių tautiečių bendradarbiavimo įrankių yra Lietuvos diasporos profesionalų tinklų, kurie pagal interesus ir profesinę specializaciją vienytų Lietuvos diasporos įvairių sričių profesionalus, kūrimas – tam pritaria net 7 iš 10 apklausoje dalyvavusių užsienio lietuvių. Apklausa patvirtino, kad absoliučiai užsienio lietuvių daugumai (91 proc.) lietuvybės išlaikymas yra svarbus ir sąlygos tam yra pakankamai geros. URM pranešime taip pat rašoma, kad pastebima tendencija, kad dalyvavimas užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų veikloje yra veiksnys, padedantis išsaugoti tautiškumą. Užsienio lietuvių poreikių apklausa atlikta įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programą, kurią koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

Pasaulio lietuvių bendruomenė į apklausą įtraukta nebuvo. Vieni svarbiausių „Globalios Lietuvos“ programos darbotvarkės prioritetų yra tautinio tapatumo išsaugojimas užsienyje, užsienio lietuvių įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą, protų cirkuliacijos ir patirties mainų proceso suaktyvinimas. Užsienio reikalų ministerija kartu su šių tikslų siekiančiais partneriais aktyviai bendradarbiauja, įgyvendina, remia prasmingą veiklą: lituanistinio švietimo įstaigų aprūpinimą, užsienio lietuvių bendruomenių, jaunimo sąjungų ir organizacijų projektus, tarp kurių – 2012 m. vasarą vykęs Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, XIV Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas, Lietuvos diasporos mentorystės ir užsienio lietuvių stažuočių Lietuvoje programos, gruodį įvyksiantis Lietuvos diasporos profesionalų apdovanojimo renginys, Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas, festivalis „Sugrįžimai“, iniciatyva „Migruojantys paukščiai“, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas.

Ministerijos darbotvarkėje taip pat numatytas Lietuvos diasporos profesionalus vienijančių tinklų kūrimas ir plėtojimas.

“Pasaulio lietuvio” redakcija

“Pasaulio lietuvis”, 2013 m. nr. 1/513.

Senesnius žurnalo numerius galite rasti Archyve.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą