Vladas Oleinikovas: „Stengsimės, kad užsienio lietuvių jaunimo organizacijos gautų daugiau dėmesio“

Jau aštuntus metus Jungtinėje Karalystėje gyvenantis ir doktorantūros mokslus Londono universiteto koledže kremtantis lietuvis Vladas Oleinikovas – naujasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) pirmininkas. Šių metų vasarą Suomijoje įvykusio PLJS kongreso metu jis pakeitė iki tol pirmininkavusį Vokietijos lietuvį Simoną Černiauską.

Taip pat ir Jungtinės Karalystės Jaunimo Sąjungai pirmininkaujantis Vladas Oleinikovas yra glaudžiai susijęs su Lietuvos ir užsienio jaunimo politika – jis itin palaiko užsienio lietuvių organizacijas.

Vladą Oleinikovą kalbiname apie sprendimą kandidatuoti į pirmininko postą, numatytus tikslus ir gimstančias idėjas.

Naujoji PLJS valdyba (iš kairės): pirmininkas Vladas Oleinikovas (JK), vicepirmininkas Aidis Staskevičius (Lenkija), Kovas Kulbis (JAV), Rūta Ruočkutė (Vokietija), Skirmantas Liepinis (Norvegija), Skaistė Aleksandravičiūtė (JK), vicepirmininkas Lukas Audickas (JK) ir Tadas Kriščiūnas (JK). Kongreso organizatorių nuotr.

 

Vladai, Anglijoje gyveni jau ilgus metus. Kas tave atvedė į šią šalį ir kuo šiuo metu užsiimi?

Čia mane atvedė žinių troškimas ir mokslinės ambicijos. Bakalauro ir magistro studijos Kembridžo universitete (University of Cambridge) bei Londono universiteto koledžo (University College London) prof. Francesco Gervasio mokslinių tyrimų grupė, kurioje šiuo metu siekiu daktaro laipsnio, buvo geriausia terpė tobulėti ir augti.

Šių metų liepą įvykusio kongreso metu buvai išrinktas naujuoju PLJS pirmininku. Ar tikėjaisi šių pareigų?

Lengvai tapti pirmininku tikrai nesitikėjau, nes tai didžiulis avansu suteiktas pasitikėjimas. Teks be galo stengtis, kad jį pateisinčiau savo darbais. Bene sunkiausia užduotis prieš Kongresą buvo įtikinti patį save, kad tikrai turiu pakankamai patirties savo darbais reikšmingai prisidėti prie sėkmingo naujos valdybos darbo.

Visgi koks, tavo manymu, yra pagrindinis PLJS tikslas? Kokie tavo, kaip naujojo PLJS pirmininko, tikslai?

PLJS yra nuolat jauna ir besikeičianti organizacija, tad natūralu, kad ir tikslai jos su laiku turi kisti ir prisitaikyti prie globalios situacijos. Kadaise pagrindinis tikslas buvo nepriklausoma Lietuva. Savo komunikacija ir kontaktais užsienio šalyse pasaulio lietuvių jaunimas ženkliai prisidėjo prie jos atgavimo. Natūralu, kad, bendrai pasiekusi šį tikslą, organizacija kurį laiką išgyveno pereinamąjį laikotarpį. Iš dalies jis vis dar tęsiasi – kaip organizacija ieškome naujos vienijančios vizijos. Mano nuomone tai – labai svarbus ir atsakingas laikotarpis visai organizacijai. Vienas iš mano siekių – kuo labiau konsoliduoti pačią organizaciją. Nuo pat organizacijos šaknų – tiesioginio ryšio stiprinimo su pasaulio kraštų jaunimo organizacijomis iki oficialaus bendradarbiavimo su Lietuvos vyriausybinėmis institucijomis. Tikiu, kad PLJS gali ne tik vienyti pasaulio lietuvius ir puoselėti lietuvybės tradicijas, bet ir efektyviai atstovauti užsienio šalių jaunimui Lietuvos institucijose, padėti užsienio lietuviams labiau prisidėti prie Globalios Lietuvos puoselėjimo.

Kokiose jaunimo veiklose asmeniškai tau (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje) teko dalyvauti?

Nors visada buvau labiau tiksliukas ir man lengviau sekėsi prie matematikos lentos nei viešas kalbėjimas, nejučiomis susivokiau, kad į jaunimo veiklą jau esu gana stipriai įsisukęs. Esu atstovavęs Lietuvos delegaciją ES projekte „Jaunimas kuriant žinių visuomenę Europoje“, kuriame su komandomis iš kitų šalių teikėme pasiūlymus Europos Komisijai puoselėti kritiškai mąstančią ir demokratišką visuomenę. Vėliau universitete teko prisidėti prie lietuvių studentų bendrijos renginių. Turėjau puikią galimybę inicijuoti ir vystyti keletą stambesnių projektų – nuo šeštus metus jau skaičiuojančios akademinės mentorystės platformos „Academic Buddy“ iki penktus metus organizuojamos didžiausios tarptautinės Baltijos šalių studentų konferencijos „Cambridge Baltic Conference“. Persikėlęs į Londoną, pradžioje įnikau į doktorantūros studijas. Tačiau ilgainiui įsijungiau į Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos projektus, ypač jaunimo pilietiškumo ir ryšio su Lietuvą skatinimą.

PLJS jungia užsienyje gyvenantį Lietuvos jaunimą, jam atstovauja. Kokiais naujais planais ir idėjomis galėtumei pasidalinti?

Šiuo metu su nauja valdyba dar tik dėliojame didesnius projektus. Tačiau jau dalyvavome „Laisvės pikniko“ nevyriausybinių organizacijų prisistatyme. Apskritai siekiame aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis, įskaitant formuojančias Lietuvos jaunimo politiką, kadangi didelė dalis Lietuvos jaunimo yra už šalies ribų. Stengiamės, kad pasaulio lietuviai turėtų savo atstovų savanoriškoje Jaunimo reikalų taryboje (JRT), kuri oficialiai pataria jaunimo politikos klausimais. Taip pat stengsimės užtikrinti, kad visos aktyvios užsienio lietuvių jaunimo organizacijos gautų daugiau dėmesio ir būtų labiau įsijungusios į globalų Lietuvos gyvenimą.

Ką galėtumei palinkėti visam Lietuvos jaunimui, gyvenančiam svečiose šalyse? Kur ir į ką kreiptis norint dalyvauti PLJS organizuojamose veiklose?

Linkiu pasaulio lietuviams nepamiršti, kad kiekvienas asmeniškai ir esame Lietuva, kiekvienas esame jos dalis. Kaip teigė prof.  Egidijus Aleksandravičius, „svarbu nepamiršti, kad Lietuva, kaip ir gyvenimas, yra tik viena“. Ji bus tokia, kokią mes patys ją kuriame kasdien, kad ir kur būtume.

Mūsų veiklą kviečiame sekti Facebook platformoje: https://www.facebook.com/PLJSajunga
Taip pat galite į mus kreiptis dėl bendradarbiavimo ar kitų idėjų adresu: info@pljs.org

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai