Užsienio lietuvių jaunimas kviečiamas studijuoti magistrantūroje Lietuvoje

Užsienio lietuvių jaunimas kviečiamas studijuoti magistrantūroje Lietuvoje

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 patvirtinta Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarka. Patvirtintoje finansavimo tvarkoje sudarytos galimybes užsienio lietuviams įgyti magistro laipsnį Lietuvos universitetuose. Išsamiau su šia tvarka galima susipažinti teisės aktų registre:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9463c530657e11e688d29c6e5ef0deee/HJhTMJAGHG

Įgyvendinant minėtą švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu organizuoja konkursą teikti paraiškas paramai gauti magistrantūros studijoms Lietuvos universitetuose. Į šią paramą galės pretenduoti ir lietuvių kilmės užsieniečiai (išskyrus ES ir EEE valstybių piliečius). Priklausomai nuo aukštųjų mokyklų siūlomų programų studijos gali vykti lietuvių, anglų ar kita užsienio kalba.

Konkurso sąlygas galite rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje: http://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/

Atkreipiame dėmesį, kad pavėluotos paraiškos nebus svarstomos. 

Kilus klausimams kreiptis el. paštu: master.scholarships@smpf.lt

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai