Užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir mokinių savivaldos atstovų seminaras Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje mokykloje

Kovo 26–30 dienomis Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje mokykloje Nr.1247 vyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas užsienio lietuvių bendrojo lavinimo įstaigų vadovų ir šiose įstaigose veikiančių mokinių savivaldos atstovų tobulinimo seminaras. Seminare dalyvavo atstovai iš Baltarusijos, Belgijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos švietimo įstaigų.

Seminaro metu Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinę mokyklą pristatė mokyklos direktorė Solveiga Valatkaitė, dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Rusijos Federacijoje Remigijus Motuzas, kitą dieną šiltai priėmęs seminaro dalyvius ir ambasadoje.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Sankt Peterburge Dainius Numgaudis perskaitė pranešimą apie pamatines vertybes globaliame pasaulyje ir apie tai, kaip esant globalaus pasaulio dalimi suvokti patriotiškumą.

Mokyklos vadovai diskutavo ir pasakojo apie renginius, ugdančius pilietiškumą.

Savo patirtimi dalinosi ir mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Jie diskutavo tema „Kuriu geresnę mokyklą – kuriu geresnį pasaulį“. Diskusijoje taip pat dalyvavo ir kalbėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas dr. Justinas Menetavičius, jis pristatė temą „Kaip pamatyti problemą?“

Lietuviškų mokyklų užsienyje ir Lietuvos mokyklų projektus ir kaip pasitiksime Lietuvos šimtmetį pristatė Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinės mokyklos direktorė Solveiga Valatkaitė, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė Jolanta Nagle, pavaduotojas Rolandas Žalnierius ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė.

Mokyklų vadovai, kuruojami dr. Justino Dementavičiaus, diskutavo tema „Integruotos lituanistinio švietimo programos kūrimas“.

Apie asmenų, vykdančių lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimą ir skatinimą kalbėjo LR švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Buzienė. Apie pagalbą mokytojui, lituanistinių mokyklų bendruomenių stiprinimą kalbėjo ir diskutavo LR švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė.

Maskvos mokyklos direktorė ir dr. Justinas Dementavičius pristatė temą „Darbo mokyklose turinys (pamokų fragmentai)“.

Seminaro svečiai dalyvavo tarptautinėje kultūrinėje-pažintinėje programoje, pavadintoje „Edukacinė literatūrinė programa Maskva“. Seminaro dalyviai edukacinės programos metu dalyvavo Fausto Latėno muzikos vakare Vachtangovo teatre.

Seminarą apibendrino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas.

Visų seminaro dalyvių vardu norime nuoširdžiai padėkoti Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinės mokyklos direktorei Solveigai Valatkaitei bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleriui Tomui Daukantui už  seminaro organizavimą ir galimybę pasidalinti gerųjų žinių sklaida, naujų kontaktų užmezgimą bei naujų galimybių atradimą.

Taip pat norime pasidžiaugti, jog įvykusio seminaro metu buvo pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės projektai. Seminaras svarbus tuo, kad jame dalyvavusios mokyklos prisijungs prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizuojamų renginių, skirtų Lietuvos šimtmečiui.

PLB pirmininkės pavaduotojas,
Specialiųjų projektų, organizacinių reikalų ir teisės komisijos pirmininkas
Rolandas Žalnierius

 

pasauliolietuvis.lt

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai