Minsko lietuvių susivienijimas “Vytis” į savo renginius visada įjungia vaikus, kad jie nuo gimimo jaustų. Skaityti toliau