Gegužės mėn. 9 d. Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškienės salė prisipildė virš 700 tautinių šokių ir. Skaityti toliau