Stasys Tumėnas: „Pasaulio lietuvių metai – tai kokybiškai naujas Lietuvos diasporos ir valstybės dialogas“

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais minėsime istorinės Lietuvių Chartos, įsteigusios Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB), apibrėžusios lietuvių tautinio solidarumo principus, suvienijusios užsienio lietuvius kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ir siekdamas kokybiškai naujo dialogo su Lietuvos diaspora, paskelbė 2019 metus Pasaulio lietuvių metais. Už šį sprendimą balsavo 104 Seimo nariai, balsavusių prieš  ir susilaikiusių nebuvo. Priimtame nutarime (Nr. XIIIP-1661(2) pabrėžiamas Pasaulio lietuvių bendruomenės indėlis išlaikant tautinį tapatumą, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę, kuriant šiuolaikinę modernią Lietuvą ir suvokiant „išskirtinį Pasaulio lietuvių bendruomenės vaidmenį šiuolaikinės Lietuvos diasporai, Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui.“

Priimtu nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma: „1) sudaryti Pasaulio lietuvių metų komisiją […], kuri iki 2018 m. rugsėjo 1 d. parengtų Pasaulio lietuvių metų minėjimo programą; 2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos sudarytai ir patvirtintai Pasaulio lietuvių metų minėjimo programai įgyvendinti.“

Pasaulio lietuvių metų iniciatorius, Seimo narys Stasys Tumėnas, pristatydamas projektą, jo reikšmę Lietuvai ir jos diasporai, priminė, „kad 2019-aisiais metais minėsime garsiosios Lietuvių Chartos 70-metį, ir tai būtų puiki proga parodyti tautinį solidarumą, kuris yra vienas iš kertinių straipsnių šitoje Lietuvių Chartoje, ir parodyti, kad mums svarbūs visi lietuviai, gyvenantys pasaulyje.“

Tumėnas akcentavo, kad Pasaulio lietuvių bendruomenė, jos pirmininkė Dalia Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdyba labai atsakingai ir profesionaliai įsitraukė į galimų Pasaulio lietuvių metų veiklų rengimą, teikė pasiūlymų ir diskutavo. Bendradarbiaujant iniciatoriui ir Pasaulio lietuvių bendruomenei gauta per 50 konkrečių pasiūlymų, iš kurių minėtinos šios idėjos: 1) surinkti medžiagą apie kraštuose esančius lietuviškus ženklus ir sukurti interneto svetainę „Lietuvybės ženklai pasaulyje“ su turistiniais maršrutais; 2) surengti PLB ir PLJS kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimą 2019 metais; 3) parengti virtualią parodą „Pasaulio lietuvių bendruomenė: kūrimasis ir raida 1949–2019“; 4) išleisti tęstinį leidinį apie Pasaulio lietuvių bendruomenės istoriją „Pasaulio lietuvių bendruomenė 2004–2019“; 5) surengti tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Lietuvos diaspora 1949–2019 m.: praeitis, dabartis, ateitis“.

Tai tik keletas iš gautų idėjų, kurios bus perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms įstaigoms. Neabejoju, kad bendrai priimtos ir išdiskutuotos veiklos padės įgyvendinti Pasaulio lietuvių metų tikslą ir penkis uždavinius, kuriuos Seime ne kartą priminė LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus.

Seimo nariai supranta, jog visi pasaulyje gyvenantys lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas. Kartu mes suvokiame, kad esama problemų, kurias išspęsti ir padės kokybiškai naujas Lietuvos diasporos ir valstybės dialogas.

Seimo nario dr. Stasio Tumėno pranešimas

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai