Skaudi netektis Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – mirė prelatas Edmundas Putrimas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi ilgamečio nuoširdaus kolegos, bendraminčio, dvasinio ramsčio, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai prelato Edmundo Putrimo.

Prelatas Edmundas J. Putrimas gimė 1959 metų rugsėjo 3 d. Toronte, Kanadoje. 1980 metais įstojo į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje ir 1985 metais Romoje popiežiaus Jono Pauliaus II buvo įšventintas kunigu. 2003 metais buvo paskirtas prelatu.

Nuo 1995 metų dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės valdybos darbe, buvo aktyvus Kanados lietuvių bendruomenės narys. Prelatas Edmundas Putrimas nuo 1997 metų dalyvavo įvairių kadencijų PLB valdybų darbe, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas. Nuo 2003 metų įsitraukė į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos darbą.

Edmundas Putrimas buvo Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos narys, taip pat – vienas iš Labdaros ir paramos fondo Dvasinės pagalbos jaunimui centro Klaipėdoje steigėjų, aktyviai dirbo su tarptautine organizacija „Santa Marta Grupe“, kuri kovoja prieš pasaulinio masto prekybą žmonėmis.

Prelatas Edmundas Putrimas daug metų sėkmingai dirbo su išeivijos jaunimu, organizavo stovyklas. 1988–1991 metais buvo tikybos mokytojas Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje,  lietuvių kilmės jaunuolius, atvykusius į gimnaziją iš Pietų Amerikos, mokė lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos. Prelatas Edmundas Putrimas buvo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo, kuris organizuojamas jau daugiau kaip 20 metų, iniciatorius ir pradininkas. Prelatas Edmundas Putrimas ypatingą dėmesį skyrė jaunimo dvasiniam ugdymui, tautiškumui, siekė, kad lietuvių bendruomenėse išaugtų jaunimas, perimantis mūsų tautos vertybes, gebėsiantis tęsti lietuvių bendruomenės veiklą.

Edmundas Putrimas dalijosi savo žiniomis ir išminimi, visada rasdavo tinkamus sprendimus iškilus nelengviems klausimams.  Edmundas Putrimas buvo atsidavęs veiklai lietuvių bendruomenėje, tai liudija ir jo žodžiai „nuoširdžiai džiaugiuosi galėdamas visus šiuos metus remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idealus“.  Edmundo Putrimo mirtis – didžiulė ir skaudi netektis Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

—————————————–

Laidotuvės gruodžio 3 d.

Atsisveikinimas  Šv. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Toronte nuo 8.00 iki 11.00 val.

Šv. Mišios nuo 11.00 val. Šv. Mišios bus transliuojamos per „Youtube“:

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai