Skaudi netektis Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – mirė Regina Gytė Narušienė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi vienos iškiliausių asmenybių, aktyvios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narės, buvusios Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Reginos Gytės Narušienės.

Regina Gytė Narušienė mirė balandžio 25 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Narušienė gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune. 1949 metais su šeima emigravo į JAV. Regina Narušienė baigė Ilinojaus universitetą, apgynė disertaciją. 1960 metais įgijo teisę advokato praktikai.

Narušienė 1988–2000 m. ėjo Rokfordo (Ilinojaus valstija) vyskupijos fondo tarybos pirmininkės pareigas, vėliau Lietuvių laisvės forumo Vašingtone pirmininkės pareigas. 1991 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Amerikos lietuvių teisininkų draugiją, kartu su vyru B. V. Narušiu Vilniuje inicijavo pasaulio lietuvių teisininkų kongresus. R. Narušienė buvo viena iš Lietuvos Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijos narė bei Valdovų rūmų paramos JAV komiteto pirmininkė.

Nuo 1990 metų aktyviai veikė JAV lietuvių bendruomenėje: buvo Waukegano apylinkės pirmininkė ir bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos vicepirmininkė,  JAV lietuvių bendruomenės Tarybos narė, krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė.  2006–2009 ir 2009–2012 metais Regina Narušienė buvo išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininke, aktyviai dalyvavo LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos (nuo 2007 m. – Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos) veikloje. Turėdama teisinį išsilavinimą, Lietuvos valstybingumo atkūrimo laikotarpiu ji savo žiniomis dalijosi su valdžios atstovais, ypač aktyviai domėjosi ir daug pastangų įdėjo sprendžiant pilietybės išsaugojimo klausimą.

Už nuopelnus Lietuvai Regina Narušienė apdovanota LDK Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, už nuopelnus Katalikų bažnyčiai – Popiežiaus Švento Didžiojo Gregorijaus ordinu.

Regina Narušienė  2018 m. išleido knygą „Lai gyvuoja laisva Lietuva: JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą“. 2020 metais Lietuvoje išleido knygą „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai