Seime posėdžiavusi LR Seimo ir PLB komisija priėmė devynias rezoliucijas

Balandžio 23–27 d. Seime posėdžiavusi LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija aptarė Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams aktualius klausimus: demografijos, migracijos ir integracijos politikos, gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės ir lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimo, vaiko teisių apsaugos užsienyje užtikrinimo, lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimo, „Globalios Lietuvos“ kūrimo programos, pasiruošimo šimtmečio Dainų šventei „Vardan tos…“ ir užsienio lietuvių dalyvavimo Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose.

Baigiantis posėdžiams, balandžio 27 d., buvo priimtos ir spaudos konferencijoje pristatytos devynios rezoliucijos:

Spaudos konferencijoje LR Seimui atstovaujantis Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus pabrėžė, kad Komisija dirbo sutelktai ir vieningai, bet jos darbas vyko ne tik šią savaitę, o tęsiasi nuolat. Taip pat išreiškė įsitikinimą, „kad tokie susibūrimai, nuoširdus mūsų visų tarpusavio bendravimas padės dar labiau sustiprinti lietuvių vienybę, suvienytomis jėgomis kurti mūsų visų tėvynės ateitį“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovaujantis Komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis, pristatydamas rezoliucijas, pasidžiaugė, kad jos visos buvo priimtos bendru sutarimu: „Tikrai pasiekėme gan darnų ir brandų sutarimą tais klausimais.“

pasauliolietuvis.lt

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai