PLB XVII Seimas išrinko PLB pirmininkę ir PLB valdybą

PLB XVII Seimo nariai trečiai kadencijai PLB pirmininke išrinko Dalią Henke. Naujoje valdyboje dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų kontinentų.

„Lenkiuosi ir dėkoju už Seimo pasitikėjimą. Norėčiau mums visiems, Lietuvos ir pasaulio lietuviams, palinkėti vienybės ir dar labiau telktis, nes reikia nugalėti agresorių. Norėčiau visus kandidatus pakviesti dirbti į komisijas bendram darbui. PLB valdyba ir toliau skirs ypatingą dėmesį ryšio su Lietuvos Respublikos institucijomis stiprinimui. Mūsų visų misija yra dirbti Vardan Tos Lietuvos.“, – sako išrinktoji PLB pirmininkė.

Valdyboje taip pat dirbs Aurelija Orlova (PLB viešieji ryšiai), Irma Petraitytė-Lukšienė (visuomeninių ir specialių projektų reikalai), Ernesta Kazlauskaite-Tsakona (finansų ir lėšų telkimo sritis), Alvija Černiauskaitė (švietimo sritis), Jūratė Caspersen (kultūros sritis), Aušra Andriuškaitė (PLB plėtros ir tvarumo sritis), Laurynas Gerikas (ekonominio bendradarbiavimo sritis), Laurynas Misevičius (sporto reikalai), Rimvydas Rubavičius (PLJS valdybos pirmininkas).

Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose liepos 17–20 dienomis posėdžiavo lietuvių bendruomenių atstovai iš 37 pasaulio šalių. Jie diskutavo ir sprendė aktualius PLB organizacinius ir raidos klausimus, daug svarbių Lietuvos diasporai klausimų – pilietybės išsaugojimas, lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinis švietimas, tautinės tapatybės puoselėjimas, kitos diasporos politikos aktualijos.

Pasaulio lietuvių renginiai prasidėjo liepos 14 – 17 d. vykusiomis XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėmis, kuriose varžėsi virš 2,3 tūkst. sportininkų mėgėjų iš 26 pasaulio šalių, o jiems įteikta net 323 medalių komplektai.

www.pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai