PLB valdybos nario prelato Edmundo J. Putrimo šv. Velykų sveikinimas

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ (Jn 20, 19)

Brangieji pasaulio lietuviai, lietuviškų bendruomenių, parapijų, misijų nariai ir visi geros valios žmonės,

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

„Ramybė jums“ – tai ne tik palinkėjimas ar mandagumo gestas. Šią ramybę Dievas mums dovanoja kasdien ir kviečia ja dalintis savo aplinkoje. Ši tikroji ramybė gydo širdis ir santykius tarp žmonių. Juk ne tik aš duodu savo ramybę, bet ir priimu ją iš kito. Todėl esame kviečiami pasirūpinti, kad ramybės būtų pilnos mūsų širdys, ir kad ji karaliautų mūsų šeimose, santykiuose su kaimynais, bendruomenėse. Dalindamiesi ramybe su kitais, ją kurdami savo aplinkoje, mes iš tikrųjų įgyvendiname per šv. Mišias girdimą paraginimą: „Palinkėkite vieni kitiems ramybės“.

Atvelykio sekmadienis, kurio Evangelijos eilute pradedu šį sveikinimą, kartu yra ir Dievo Gailestingumo sekmadienis. Gailestingumas veda mus iš netikėjimo į tikėjimą. Iš nevilties į viltį. Šv. Velykų proga linkiu visuomet, net sunkiausiu metu, išlaikyti viltį, kad Dievo galybė viršija visus sunkumus ir Jo žodis bus paskutinis. Ši viltinga žinia yra Jo Geroji Naujiena mums.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai