Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai rinksis į PLB XVII Seimą Vilniuje

Liepos 17–21 dienomis Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XVII Seimas. Į PLB Seimo posėdžius suvažiuos lietuvių bendruomenių atstovai iš 37 pasaulio šalių. PLB XVII Seimo tema „QUO VADIS, Pasaulio Lietuvių Bendruomene.“

Dalyvių laukia pranešimai ir diskusijos apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dabartį, PLB tikslus ir uždavinius 2022–2025 m. Seimo programoje: pilietybė, lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinis švietimas, kultūra ir tradicijos, lietuvių bendruomenių bendradarbiavimas tarpusavyje, tautinės tapatybės puoselėjimas. PLB Seime bus išklausyti pranešimai ir diskutuojama patriotizmo, susitelkimo ir pilietinio pasipriešinimo tema, kalbama apie diasporos vaidmenį ir efektyvų veikimą konfliktinėse situacijose. PLB Seimo programoje – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos institucijomis ir įvairiomis organizacijomis; Lietuvos diasporos politika. „Globalios Lietuvos“ strategijos veiksmų plano įgyvendinimas. Kas veikia, kas ne?
PLB Seime bus aptariami ir PLB administraciniai reikalai, valdymas: PLB finansavimas, komunikacijos kanalai ir priemonės, rinkimai. Taip pat bus pateikta PLB valdybos ataskaita apie PLB veiklą, išklausyti PLB Kontrolės komisijos ir PLB Konfliktų sprendimo komiteto pranešimai. Šio PLB Seimo metu trejų metų kadencijai bus išrinktas PLB pirmininkas(ė) ir nauja PLB valdyba.

PLB pirmininkė Dalia Henke sako: „Tęsiant tradicijas, bet prisitaikant prie šių dienų iššūkių ir besikeičiančio pasaulio, išlieka svarbu ir toliau bendromis jėgomis stiprinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidmenį, kurį ji atlieka įvairiapusiškai gindama diasporos interesus ir atstovaudama lietuvių bendruomenėms Lietuvos institucijose kaip vienijantis pasaulio lietuvių tinklas. PLB, telkdama ir stiprindama lietuvių bendruomenes, padeda išlaikyti kalbą, tradicijas ir visomis išgalėmis prisideda prie Lietuvos gėrovės kūrimo bei Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje vardan sėkmingesnės Lietuvos. Esame ir būkime vieninga Lietuvos jėga pasaulyje.“

PLB Seimas, aukščiausias PLB valdymo organas, yra šaukiamas kas treji metai. Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje. PLB Seimas sprendžia visus PLB klausimus, renka PLB valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai