Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi mirus Ričardui Bačkiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi aktyvaus bendražygio, buvusio Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės pirmininko, Lietuvai nusipelniusio diplomato ir karšto savo tėvynės patrioto Ričardo Bačkio.

Ričardas Bačkis gimė 1934 m. spalio 23 d. Kaune. 1938 m., tėvui Stasiui Antanui Bačkiui gavus paskyrimą į diplomatinę tarnybą Paryžiuje, išvyko su šeima į Prancūziją. R. Bačkis studijavo Paryžiaus politinių ir ekonominių mokslų institute, Sorbonos verslo administravimo mokykloje ir Paryžiaus vadybos valdymo institute. Baigęs mokslus, dirbo „Unilever“ kompanijoje, dėstė Paryžiaus vadybos institute. Aktyviai rėmė Lietuvos nepriklausomybės siekius ir skatino ją remti Prancūzijoje gyvenančius tautiečius.

Gyvendamas Prancūzijoje Ričardas Bačkis išlaikė Lietuvos pilietybę, tapo pirmuoju oficialiu Lietuvos atstovu Prancūzijoje: 1994–1998 m. jis ėjo Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus šioje šalyje pareigas. Nuolat stengėsi stiprinti Lietuvos ir Prancūzijos ekonominius ir kultūrinius ryšius, buvo Oskaro Milašiaus kūrybos mylėtojų draugijos pirmininku, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės ambasadoriumi Prancūzijoje.

2001 m. Ričardas Bačkis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Atsisveikinti su velioniu bus galima Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje penktadienį, lapkričio 22 d., nuo 16 iki 20 val. ir šeštadienį, lapkričio 23 d. – nuo 9 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį 11 val.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai