Niujorko Lietuvių Bendruomenė kviečia į Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio pokylį

Gerbiami kaimyninių bendruomenių vadovai,

Niujorko miesto Lietuvių Bendruomenė drauge su Niujorko Apygarda kviečia Jus ir Jūsų bendruomenių narius į mums visiems svarbios ir prasmingos istorinės datos

Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio pokylį.

Šventė vyks 2018 m. vasario 16 d., 6:00–10:00 val. vakaro (18–22 val.) puošnioje, istorinėje JW Marriott Essex House New York

pokylių salėje adresu:

JW Marriott Essex House
160 Central Park South
New York, NY 10019

Kalbėtojais pakviesti žymiausi Lietuvos ir išeivijos veikėjai, numatoma įspūdinga meninė programa, vaišės ir gėrimai.

Daugiau informacijos pateiksime netrukus.

Pokylyje kviečiami dalyvauti 16+ metų svečiai

Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Apranga: moterims – vakarinė suknelė, vyrams – kostiumas

Ribotas viešbučio kambarių skaičius yra užrezervuotas lengvatine kaina. Kambarius rezervuoti galima iki spalio 15d. susisiekiant su Robertu Nagiu tel: 212-484-4686 arba elektroniniu paštu Robert.nagys@marriott.com

Kviečiame įsigyti bilietus į iškilmingą pokylį (Gala dinner).

Bilietai

Galima įsigyti trijų kategorijų bilietus:

  • „Deimantiniai“ – $300 (iki sausio 14 d.)
  • „Auksiniai“ – $250 (iki sausio 14 d.)
  • „Gintariniai“ – $155 (iki liepos 16 d.); $175 (iki spalio 15d.); $200 (iki sausio 14 d.)

Įsigijusieji „deimantinius“ bilietus bus paminėti pokylio rėmėjų sąrašuose bei sėdės su prelegentais jiems rezervuotose vietose arčiau scenos.

Įsigijusieji „auksinius“ bilietus bus pakviesti sėdėti patogesnėse, arčiau scenos esančiose vietose.

Kviečiame nedelsti – vietų skaičius ribotas!

Bilietus galite įsigyti siųsdami čekius arba mokėdami elektroniniu būdu.

Apmokėjimas čekiu

Čekius rašyti: Lithuanian American Community Inc.  Pastaboje nurodyti: Šimtmečio pokylis

Čekius siųsti: LaimaSileikyte-Hood
40 5th Avenue
New York, NY 10011-8843

Apmokėjimas elektroniniu būdu

Bilietus galite įsigyti elektroniniu būdu, svetainėje www.nylithuanian.org paspaudę vieną iš šių nuorodų:

 

Let’s Celebrate the One Hundredth Anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence!

February 16th, 2018, from 6:00PM to 10:00PM

The commemoration will be held at the historic JW Marriott Essex House New York Grand Salon at the following address:

JW Marriott Essex House
160 Central Park South
New York, NY 10019

Cocktail hour:  6:00 PM to 7:00 PM

Program and dinner: 7:00 PM- 10:00 PM

Organized by the New York City Chapter and New York District of the Lithuanian – American Community and the ConsulateGeneral of Lithuania in New York.

The invited speakers include eminent individuals from Lithuania and the Lithuanian – American community. An impressive artistic program has been planned along with an excellent dinner and open bar.

Guests ages 16+ are invited to attend the celebration.

The event will be presented in both Lithuanian and English.

Attire: Evening attire for women, suits for men.

A limited number of rooms have been reserved at a special rate at the JW Marriott Essex House for this occasion. These rates are available until October 15th. The rooms can be reserved by calling Robert Nagys at 212 484-4686 or via e-mail at robert.nagys@marriott.com.
More information to follow.

Tickets

You can now purchase your tickets by sending a check or online as follows:

Three types of tickets are available:

“Diamond” – $300 (until January 4th)
“Gold” – $250 (until January 4th)
“Amber” – $155 (until July 16th); $175 (until October 15th); $200 (until January 14th)

Guests with “Diamond” tickets will be named as Sponsors in the celebratory guest list and will be seated together with the organizers and celebrities near the stage.

Guests with “Gold” tickets will be invited to sit closer to the stage.

We encourage you to purchase tickets now as the number of seats is limited!

Payment by Check:

Make the check out to: Lithuanian American Community, Inc.

Please include the phrase “100-year anniversary” in the memo field.

Send the check to:

Laima Sileikyte-Hood
40 Fifth Avenue
New York, NY 10011-8843

Payment Online:

Tickets may be purchased electronicallywww.nylithuanian.org by clicking on one of these links:

“Diamond” tickets
“Gold tickets”
“Amber” tickets

Niujorko Lietuvių Bendruomenės informacija

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai